วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ. เตรียมส่งเรื่องขอคืนวัตถุโบราณไทยในสหรัฐฯ พบมีกว่า 10 รายการ

วธ.ตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ติดตามวัตถุโบราณไทยในต่างประเทศ เตรียมส่งหลักฐานขอคืนวัตถุโบราณในสหรัฐฯ ล่าสุดพบมีสิบกว่ารายการ

วันที่ 7 ส.ค.60 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ว่า ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 2 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เพื่อพิจารณาโบราณวัตถุและการติดตามโบราณวัตถุกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และอีกชุดคือ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายระหว่างประเทศ มีนายเจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการด้านกฎหมาย เป็นประธาน

ขณะเดียวกันยังได้รับทราบถึงการติดตามโบราณวัตถุคืนสู่ไทย ได้แก่ ทับหลังที่ปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว ซึ่งขณะนี้กรมศิลปากร ได้ส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ไปยังสำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาแล้ว และทางสำนักงานฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขอคืนโบราณวัตถุทั้ง 2 รายการ

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ติดตามโบราณวัตถุอีก 2 รายการ ซึ่งมีข้อมูลหลักฐานภาพถ่ายยืนยันชัดเจนว่า เคยอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ ทับหลังตาเมือนธม จ.สุรินทร์ และเสาประกอบผนังปราสาทเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ที่จัดแสดงอยู่พิพิธภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกรมศิลปากร จะส่งหลักฐานดังกล่าวให้แก่ทางสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า กต.ได้รับแจ้งจากทางสำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ประสานขอให้กรมศิลปากร ส่งผู้แทนไปร่วมตรวจสอบโบราณวัตถุที่แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา จำนวน 17 รายการ ซึ่งเบื้องต้น พบว่ามีโบราณวัตถุ 13 รายการ ที่เคยอยู่ในประเทศไทย เช่น พระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย กระดึงสัมฤทธิ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,000 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ไปศึกษาแนวทางการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและการป้องกันการนำเข้า ส่งออก โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ค.ศ.1970 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

วธ.ตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ติดตามวัตถุโบราณไทยในต่างประเทศ เตรียมส่งหลักฐานขอคืนวัตถุโบราณในสหรัฐฯ ล่าสุดพบมีสิบกว่ารายการ 7 ส.ค. 2560 18:13 ไทยรัฐ