วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กตู่ ปลูกต้นไม้ ที่ อ.บางบาล แนะปลูกป่าในใจคน จะได้รู้จักหวงแหนดูแล

นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ที่ศูนย์จัดการขยะต้นแบบ อ.บางบาล แนะการรักษาป่าต้องปลูกป่าในใจคน เพื่อให้เกิดความหวงแหนอยากดูแล ปลูกพืชให้เหมาะกับป่า เกื้อหนุนทั้งป่าและชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ได้...


เมื่อวันที่ 7 ส.ค.60 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ศูนย์จัดการขยะต้นแบบ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนกว่า 5000 คน ให้การต้อนรับพร้อมมอบกล้าไม้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนท้องถิ่น คือ สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปลูกต้นยางนา พร้อมคณะรัฐมนตรีร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 10,000 ต้น ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวว่า โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 รวมถึง เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีจิตสำนึก รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะปลูกให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศตั้งเป้า 10 ล้านต้นในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทั้งโรงเรียน วัด หรือสถานที่ราชการ โดยเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึง 30 กันยายน 2560 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่อำเภอบางบาลเพื่อเป็นประธานปลูกต้นไม้ พร้อมกับคนในพื้นที่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลช่วยประชารัฐเกี่ยวโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทางทุกเรื่องโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานแนวพระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ปรับเปลี่ยนไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน หรือเดือดร้อนน้อยที่สุดเนื้อที่ 151 ล้านไร่ ต้องปลูกป่าขยายพื้นที่ต้นน้ำ คนที่บุกรุกจะดูแลเขาอย่างไรให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ ต้องใช้ศิลปะในการทำงานของหน่วยงานราชการ เกิดปัญหามานานจะทำอย่างไรพวกตัดไม้ให้มีจิตสำนึก ปลูกป่าในใจต้องกำจัดคนพวกนี้ให้ได้ ให้คนอยู่กับป่าเสื่อมโทรมได้อย่างไร สามารถทำมาหากินได้ แต่ขายไม่ได้ คิดใหม่ทำใหม่ โดยการปลูกป่าในใจคน จะต้องรู้จักหวงแหนดูแล พิจารณาว่าพื้นที่ไหนควรปลูกไม้ประเภทไหน ไม้แบบใดนำมาใช้ประโยชน์ ควบคู่กับการปลูกป่าในบ้าน และชุมชน เพื่อให้เชื่อมโยงกับป่าใหญ่ มีอาหาร มีประโยชน์กับป่า ควรสร้างศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ในท้องที่ อาทิ เก็บเมล็ดพันธุ์ที่งอกมาทุกบ้าน ทุกหมู่บ้าน ควรปลูกป่าเชิงการท่องเที่ยว เช่น ไม้ดอก เรียงเป็นแถวสวยงาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรียังเสนอความคิด อยากให้มีการปลูกต้นไม้ของครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ดูแลให้โตมีชีวิต รุกขเทวดาจะได้มาสิงสถิต ไม่มีคนมาตัด โดยวันนี้ นายกฯ ไม่พูดการเมืองแต่ทิ้งท้ายว่าพบใครชอบพูดรัฐบาลจะลดประกันสุขภาพ 30 บาท บัตรทอง ให้พามาหาหน่อยจะพาไปปรับทัศนคติ พร้อมยังชื่นชมการจัดการบริหารน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้เกษตรกรปลูกพืชเหลื่อมล้ำเวลาเก็บเกี่ยวทำให้พืชสูญเสียน้อย ส่วนน้ำท่วมที่อีสานต้องใช้เงินหมื่นล้านบาทเพื่อการฟื้นฟูต่อไป.

นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ที่ศูนย์จัดการขยะต้นแบบ อ.บางบาล แนะการรักษาป่าต้องปลูกป่าในใจคน เพื่อให้เกิดความหวงแหนอยากดูแล ปลูกพืชให้เหมาะกับป่า เกื้อหนุนทั้งป่าและชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ได้... 7 ส.ค. 2560 14:32 7 ส.ค. 2560 14:55 ไทยรัฐ