วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ชมพู่อิเหวิน” ไม่มีเมล็ดอร่อยทั้ง 2 พันธุ์

ชมพู่อิเหวิน มีด้วยกัน 2 ชนิดพันธุ์ คือ ชนิดแรกสีของผลสุกหรือแก่จัด จะเป็นสีแดงอมม่วง ตามภาพประกอบคอลัมน์ กับอีกชนิดหนึ่ง คือชนิดที่สอง สีของผลสุกหรือแก่จัด จะเป็นสีเขียวล้วนเหมือนกับสีของผลสุกหรือแก่จัดของชมพู่เพชรบ้านเราทุกอย่าง ซึ่งทั้ง 2 ชนิดพันธุ์ มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไต้หวัน ถูกนำเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ในประเทศไทยนานหลายปีแล้วสามารถ เจริญเติบโตมีดอกและติดผลได้เป็นอย่างดีตามฤดูกาลในบ้านเรา และที่สำคัญชมพู่ทั้ง 2 พันธุ์ดังกล่าวเป็นชมพู่ไม่มีเมล็ดด้วย เนื้อแก่จัดจะมีรสชาติหวานกรอบรับประทานอร่อยมาก ผู้นำเข้าจึงตั้งชื่อว่า “ชมพู่อิเหวิน” ได้รับความนิยมปลูกและนิยมรับประทานอย่างกว้างขวางเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันยังมีคนต้องการซื้อกิ่งตอนไปปลูกไม่ขาดระยะอยู่อีก

ชมพู่อิเหวิน เป็นไม้ยืนต้น สูง 5-10 เมตร แตกกิ่งก้านเยอะ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลม โคนสอบ ขณะใบอ่อน จะเป็นสีชมพูน่าชมมาก เมื่อใบแก่เป็นสีเขียวและใบจะมีขนาดใหญ่ เวลามีใบดกจะให้ร่มเงาดียิ่งดอก ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและกิ่งก้าน ไม่มีกลีบดอก มีเกสรจำนวนมากเป็นพู่สีแดงอมชมพู “ผล” ทั้ง 2 ชนิดพันธุ์จะเหมือนกัน คือ เป็นรูประฆัง ผิวผลสุกหรือแก่จัดจะเป็นสีแดงอมม่วงและเป็นสีเขียวล้วนตามที่กล่าวข้างต้น ทั้ง 2 ชนิดพันธุ์จะมีขนาดผลใหญ่มาก น้ำหนักเฉลี่ยระหว่าง 3–4 ผลต่อ 1 กิโลกรัม ไม่มีเมล็ดโดยธรรมชาติ เนื้อผลสุกหรือแก่จัดจะมีรสหวานกรอบรับประทานอร่อยมากติดผลดกตามฤดูกาล ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งทาบกิ่ง และเสียบยอด

ใคร ต้องการกิ่งตอนแท้ทั้ง 2 ชนิดพันธุ์ มีจำหน่ายแห่งเดียวคือ ต้องติดต่อตรง “คุณวิเชียร บุญเกิด” เกษตรกรดีเด่นด้านพืชสวน จ.กำแพงเพชร บ้านเลขที่ 161/2 หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.08–5244–1699 ต่างจังหวัดจัดส่งทางไปรษณีย์ได้และสามารถเดินทางไปชมต้นจริงได้ด้วย ราคาสอบถามกันเอง เหมาะจะปลูกเก็บผลกินในครัวเรือนหรือเก็บผลขายได้ราคาดีมากในปัจจุบันครับ.

“นายเกษตร”

7 ส.ค. 2560 13:39 ไทยรัฐ