วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนอนกระทู้กล้าหลังน้ำท่วม

โดย สะ-เล-เต

เมื่อวานนำเสนอความห่วงใยของ กรมการข้าว ที่มีต่อชาวนาประสบปัญหาน้ำท่วมทำต้นข้าวเสียหาย ต้องลงมือปลูกข้าวรอบใหม่...แต่ด้วยการปลูกข้าวหลังน้ำท่วม มีข้อควรระวัง มักจะมีปัญหาหนอนกระทู้กล้าระบาดเป็นประจำ

เหตุที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากธรรมชาติของหนอนกระทู้กล้า มักจะกินใบไม้ต้นหญ้า วัชพืชต่างๆเป็นอาหาร แต่ด้วยน้ำท่วมทำให้พืชอาหารของหนอนกระทู้พลอยจมน้ำตายไปด้วย

หลังน้ำท่วมผ่านไป ชาวนาลงมือปลูกข้าวใหม่ หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้นข้าวจะงอกเร็วกว่าต้นหญ้าและวัชพืช...ใบต้นกล้าเลยกลายเป็นอาหารทางเลือกจานเดียวของหนอนกระทู้ต้นกล้า

และด้วยเป็นหนอนเกิดจากผีเสื้อ ในขณะที่อาหารอย่างอื่นไม่มีให้กิน มีแต่กล้าข้าวงอกใหม่กลางทุ่งนา ผีเสื้อหนอนกระทู้ต้นกล้าที่มีรัศมีบินได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตร จะบินอพยพมาวางไข่เป็นกลุ่มบนยอดอ่อนของต้นกล้าข้าว

ฟักออกจากไข่เป็นหนอนสีเทาถึงเขียวแกมดำ ด้านหลังมีลายตามความยาวของลำตัวจากหัวจดท้าย...มีนิสัยชอบออกมาหากินใบยอดข้าวในกลางคืน

ด้วยการยกทัพออกมากัดกินทำลายต้นกล้า เช้ามาจะเห็นต้นกล้าเว้าแหว่งเป็นหย่อมๆ และทำความเสียหายทั้งแปลงได้อย่างรวดเร็วภายใน 1–2 วัน

ส่วนกลางวันจะพบเห็นตัวยาก เพราะจะหลบไปซ่อนใต้เศษใบพืช พื้นนาที่แห้ง หรือใต้ใบวัชพืชที่อยู่ตามริมคันนา ยกเว้นมีน้ำขังจะพบเห็นหนอนกระทู้ต้นกล้าอยู่บนยอดข้าวเหนือน้ำ เพราะหาที่ซ่อนตัวไม่ได้

ฉะนั้น ชาวนาปลูกหลังน้ำท่วม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว แนะวิธีป้องกันการระบาดด้วยการกำจัดวัชพืช พงหญ้ารกตามคันนา หรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำลายแหล่งอาศัย

แต่หากพบว่ามีการระบาด ใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% ให้กำจัดโดยการฉีดพ่นสารฆ่าแมลง มาลาไอออน 83% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ซูมิไทออน 50% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร.

สะ–เล–เต

7 ส.ค. 2560 13:21 7 ส.ค. 2560 13:21 ไทยรัฐ