วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

An eye-opener

วัชรชัยมีปัญหาการมองเห็น จึงไปพบจักษุแพทย์ชาวกัมพูชา ไปถึงก็ชี้ไปที่นัยน์ตาของตน แล้วก็พูดว่า “อัจตรอเจี๊ยะของผมมีปัญหา”

หมอกัมพูชาซึ่งรู้ภาษาไทยอยู่บ้างนิดหน่อยจึงสอนวัชรชัยว่า อ้า “อัจตรอเจี๊ยะ” หมายถึง “ขี้หู” ถ้าหมายถึงนัยน์ตาละก้อ คุณจะต้องบอกว่า “แกวแพนก”

ฝรั่งที่ไปด้วยสอนวัชรชัยว่า eyesight หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น ถ้ายูมีปัญหาด้านการมองเห็น หรือ ability to see ยูก็ต้องพูดกับจักษุแพทย์ว่า I have a problem with my eyesight.

ความสามารถในการมองเห็น มีทั้ง poor eyesight การมองเห็นที่เลว good eyesight การมองเห็นที่ดี failing eyesight การมองเห็นที่ล้มเหลว ฯลฯ

“เปิดหูเปิดตา” ในภาษาอังกฤษคือ eye-opener คำนี้หมายถึง an experience ประสบการณ์ เป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้จากสิ่งหรือสถานที่แปลกใหม่

วัชรชัยไม่เคยไปต่างประเทศ วันหนึ่งได้ไปชายแดนกัมพูชา กลับมาถึงวัชรชัยก็คุยโขมงโฉงเฉงและอวดด้วยการพูดภาษาเขมรผิดๆถูกๆว่า กุมปุดกรอมซาบโดจตึก โอ๊ะ ก้องแกบ ก๊าบๆๆๆ เมื่อเห็นหลายคนงง วัชรชัยจึงพูดเสียงอ่อยๆ “กระผมอยากจะกราบเรียนว่า การมากัมพูชาครั้งนี้ เป็นการเปิดหูเปิดตาอย่างแท้จริงของกระผม” ผมจึงอธิบายให้ฝรั่งฟังว่า This Cambodian trip has been Vacharachai’s real eye-opener.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

7 ส.ค. 2560 10:56 7 ส.ค. 2560 14:26 ไทยรัฐ