วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีต่อใจ เม็ดขนุนเผือก "บ้านศาลาดิน" สินค้าชุมชน..ตามรอยเท้าพ่อ (คลิป)

ชวนชิม เม็ดขนุนเผือก บ้านศาลาดิน จ.อ่างทอง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 ส.ค. 60 ชาวบ้านศาลาดิน ม.1 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ได้รวมกลุ่มทำเม็ดขุนเผือกในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

นางบุญชอบ นันตะเสนีย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 กล่าวว่า ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันทำเม็ดขนุนเผือก ซึ่งเป็นขนมหวานประจำถิ่นในชุมชน มีรสชาติอร่อย นำวัตถุดิบจากในชุมชนมาเป็นวัตถุดิบในการทำ โดยเป็นไข่เป็ดไล่ทุ่ง กับเผือกที่รับซื้อจากชาวบ้านในชุมชน

โดยชาวบ้านในชุมชนที่มีความชำนาญในการทำขนมหวานในงานบวชงานแต่งในหมู่บ้านเป็นผู้ร่วมทำและถ่ายทอดฝีมือร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน พร้อมทำการจัดจำหน่ายเม็ดขนุนเผือกในราคากิโลกรัมละ 350 บาท

นอกจากนั้นยังมีขนมฝอยทอง และทองหยอด ที่ทำจำหน่ายในรูปของกลุ่มขนมไทยบ้านศาลาดิน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในหมู่บ้าน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชนที่มีอย่างยั่งยืนได้ต่อไป.

ชวนชิม เม็ดขนุนเผือก บ้านศาลาดิน จ.อ่างทอง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 7 ส.ค. 2560 10:02 ไทยรัฐ