วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมเข้มเรือเที่ยวเกาะช่วงมรสุม

(แฟ้มภาพ)

นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล กล่าวว่า เนื่องจากมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้ฝนตกหนักทั่วประเทศ จ.สตูล ได้รับผลกระทบหนักในบางพื้นที่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขเส้นทางสัญจรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากอย่างเร่งด่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นห่วงเรื่องของการสัญจรทางน้ำ แม้จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่น แต่ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะแก่งต่างๆ ใน จ.สตูล โดยเฉพาะเกาะหลีเป๊ะซึ่งต้องใช้เส้นทางโดยสารทางเรือ เมื่อเกิดมรสุมอาจจะทำให้นักท่องเที่ยว เกิดอันตรายได้ จึงได้สั่งการให้นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาสตูล คุมเข้มเรื่องความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

ผวจ.สตูลกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ยังได้จัดตั้งสมาคมเรือโดยสาร จ.สตูล ซึ่งมีจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดตั้งสมาคมฯดังกล่าว เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเรือด้วยกันเอง ให้เป็นไปตามมาตรการที่วางไว้ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี จรรยาบรรณ เมื่อส่วนราชการมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นแล้ว ขอให้นักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารที่ใช้เรือในการเดินทางได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายเรือ หรือผู้ประกอบการเรืออย่างเคร่งครัดเช่นกัน สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในเกาะต่างๆของ จ.สตูล ให้ติดตามรับฟังข่าวสาร พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที หรือโทร.สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง.

นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล กล่าวว่า เนื่องจากมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้ฝนตกหนักทั่วประเทศ จ.สตูล ได้รับผลกระทบหนักในบางพื้นที่ 7 ส.ค. 2560 09:28 7 ส.ค. 2560 09:28 ไทยรัฐ