วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมเด็จพระเทพฯ' เสด็จฯ พิธีพระราชทานเพลิงศพ 'หลวงพ่อแคล้ว'

"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" เสด็จพระราชดำเนิน ไปในงานพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิสุทธิมงคล (แคล้ว สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง ณ ฌาปนสถานวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิสุทธิมงคล (แคล้ว สุธัมโม) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ และเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ฌาปนสถานวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางณัฐชา โกมุทานนท์ และนายณรงค์ ทับแถม พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเข้าเฝ้ารับเสด็จ

"พระราชวิสุทธิมงคล" หรือ (แคล้ว สุธัมโม) มรณภาพ 11 พฤศจิกายน 2559 สิริอายุ 92 ปี 4 เดือน 14 วัน พรรษา 73 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง แขวง ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ และที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง เป็นรัตตัญญูเถระ ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตร ครองตนอยู่ในพระวินัย ครองธรรมอันดีไว้เป็นเกาะ เป็นสรณะ ออกปฏิบัติงานอบรมพระภิกษุ สามเณร ประชาชนเป็นประจำ อีกทั้งได้อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในปกครอง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งปวงด้วยพรหมวิหารธรรม มีฉันทะในการศึกษาหลากแขนงจนมีวิทยาคุณเป็นที่นับถือ เลื่อมใสอย่างกว้างขวาง

"พระราชวิสุทธิมงคล" นามเดิมว่า แคล้ว ทับแถม เกิดเมื่อ วันศุกร์ที่ 27 มิ.ย.2467 ที่บ้านเลขที่ 6 บ้านเมืองทองนิเวศน์ ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ ในช่วงวัยเยาว์ เรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระทั่งอายุ 13 ปี บิดา-มารดา นำเข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 2480 ณ วัดช่องลม ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีพระอธิการแจ่ม วัดช่องลม จ.นนทบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 2487 ณ วัดดอนเมือง มีพระครูพิศาลวิริยกิจ วัดเทวสุนทร เขตบางเขน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดนนท์ วัดเวฬุวนา ราม เขตดอนเมือง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาทิม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังอุปสมบท ท่านได้ช่วยงานศาสนกิจคณะสงฆ์ในวัดดอนเมือง นอกจากนี้ ท่านยังร่ำเรียนวิทยาคมจากบรรดาพระอาจารย์ที่เป็นศิษย์สืบสายหลวงพ่อพร พุทธสโร อดีตเจ้าอาวาสและพระเกจิชื่อดัง ในด้านการสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนา

ลำดับงานปกครอง พ.ศ. 2510 เป็น เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พ.ศ. 2513 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2516 เป็นเจ้าคณะแขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2532 เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง พ.ศ. 2533 เป็นเจ้าคณะเขตดอนเมือง
พ.ศ. 2547 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูวิสุตธรรมรส
พ.ศ. 2537 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระรัตนโมลี
พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวิสุทธิมงคล

ด้านการปกครองคณะสงฆ์ พระราช วิสุทธิมงคล ให้พระภิกษุ-สามเณรลงอุโบสถสังฆกรรม และทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นตลอดปี ระเบียบปกครองวัดอาศัยหลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ปกครองคณะสงฆ์

ท่านมุ่งเน้นให้พระภิกษุ-สามเณรภายในวัด ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ต้องทำวัตรสวดมนต์ทุกเช้า-เย็น พร้อมกันทุกวัน

งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ออกปฏิบัติงานอบรมพระภิกษุ-สามเณร ประชาชนเป็นประจำ อาทิ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองพันสารวัตรทหารอากาศ อบรมศีลธรรมแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นต้น

ด้านวัตถุมงคลของท่าน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ปรารถนาของบรรดานักสะสมนิยมวัตถุมงคล คือ วัตถุมงคลรุ่นปลอดภัย และล่าสุดวัตถุมงคลของท่านที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ รุ่นเจริญพร ซื่งทำพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่พระอุโบสถวัดดอนเมือง โดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานเจิมเทียนชัย จุดเทียนชัย นั่งปรกอธิษฐานจิต พิธีปลุกเสกวัตถุมงคล หลวงพ่อแคล้ว สุธมฺโม รุ่น เจริญพร พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ ชื่อดังทั่วประเทศ นั่งอธิษฐานจิตร ประกอบด้วย เหรียญรูปเหมือน หลวงพ่อแคล้ว เนื้อทองคำ, เนื้อเงิน, เนื้อนวะโลหะ, เนื้อทองแดง และเหรียญบาตรน้ำมนต์, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ, เนื้อทองแดง จัดสร้างเพื่อนำรายได้บูรณะหน้าบันและหลังคาพระอุโบสถ ซึ่งทรุดโทรมมาก และเพื่อการศึกษาพระภิกษุ สามเณร วัดดอนเมือง

"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" เสด็จพระราชดำเนิน ไปในงานพระราชทานเพลิงศพ พระราชวิสุทธิมงคล (แคล้ว สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง ณ ฌาปนสถานวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 6 ส.ค. 2560 21:00 6 ส.ค. 2560 22:27 ไทยรัฐ