วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'คนพร้าวรักษ์ป่า' ร่วมกรมอุทยานฯ-เอกชน ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

“คนพร้าวรักษ์ป่า” ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปลูกต้นไม้คืนความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ป่าต้นน้ำ ถวายแม่ของแผ่นดิน

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลูกต้นไม้ในบริเวณ 2 ข้างทางที่ขึ้นไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน จำนวน 21,300 ต้น ระยะทางรวม 51 กิโลเมตร ณ บริเวณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 10 ต.ป่าไหน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของทุกภาคส่วน ทั้งพระสงฆ์ ภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจที่ให้การสนับสนุน ในการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้

สำหรับ "กลุ่มคนพร้าวรักษ์ป่า" เป็นการรวมตัวประชาชนใน 4 อำเภอจาก 2 จังหวัด รวมกว่า 3,000 คน มี ดร.พระครูวรวรรณวิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ประธานกลุ่ม ถือเป็นการรวมพลังของภาคประชาชน ที่มีหัวใจรักและพิทักษ์ผืนป่า ต้องการปกป้องธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่คู่ประเทศชาติ ด้วยพละกำลังของคนในชุมชนเอง ซึ่งเป็นผู้ที่รับผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าธรรมชาติจะเสียหายหรือว่าอุดมสมบูรณ์ 

ด้าน นายจงกล เหลืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ในฐานะตัวแทนโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า "โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มีโอกาสเข้ามาสนับสนุนการทำงานของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และประชาคมใน อ.พร้าว ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อแก้ปัญหาการรุกพื้นที่อุทยานฯ ขอคืนพื้นป่ารักษาต้นน้ำ โดยดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติฯ ชุมชนและประชาคมมาอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ปัญหาการรุกพื้นที่ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่สำคัญคือ การตระหนักรู้ถึงผลกระทบ และการมีส่วนร่วมของชุมชน จนเกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจัง เป็นแนวทางไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จนปัจจุบัน ได้เป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาเขาหัวโล้นในภาคเหนือ และในครั้งนี้ทางโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ เห็นถึงความตั้งใจที่ดีของชุมชนในการก่อตั้งกลุ่มคนพร้าวรักษ์ป่า จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก และพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมต่างๆ”

กิจกรรมในวันนี้นับได้ว่าเป็นภารกิจสำคัญของ “กลุ่มคนพร้าวรักษ์ป่า” ที่มีเป้าหมายเดียวกันกับโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการปลุกจิตสำนึกรักและปกป้องหวงแหนธรรมชาติให้คงอยู่ พร้อมกับการช่วยกันฟื้นฟูผืนป่าที่ถูกทำลาย พร้อมกับการสร้างอาชีพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยทั้งหมดนี้ต้องเริ่มจากที่ตัวเรา รอบบ้านเรา ในชุมชนเรา ซึ่งจะนำไปสู่การคงอยู่ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป.

“คนพร้าวรักษ์ป่า” ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปลูกต้นไม้คืนความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ป่าต้นน้ำ ถวายแม่ของแผ่นดิน 6 ส.ค. 2560 19:06 7 ส.ค. 2560 08:08 ไทยรัฐ