วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สมเด็จช่วง” บริจาค 1 ล้านบาท เหตุน้ำท่วมอีสาน วัดหลายแห่งร่วมช่วย

“สมเด็จช่วง” เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ขณะวัดพื้นที่ต่างๆ ดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่เดือดร้อนเช่นกัน

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 1 ล้านบาท โดยมอบผ่านเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ เพื่อนำไปส่งมอบยัง พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป

ขณะที่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการ มส. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้มอบหมายให้ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร. และพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายวัดและประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในพื้นที่น้ำท่วม 6 วัด 16 หมู่บ้าน จำนวน 1,175 ครัวเรือน

ด้านคณะสงฆ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ได้บริจาคช่วยเหลือวัด และผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคอีสาน โดยมอบผ่านศูนย์ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร จำนวน 30,000 บาท ศูนย์ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครพนม จำนวน 34,000 บาท ศูนย์ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 34,000 บาท.

“สมเด็จช่วง” เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ขณะวัดพื้นที่ต่างๆ ดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่เดือดร้อนเช่นกัน 6 ส.ค. 2560 16:54 ไทยรัฐ