วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพระดมช่วยเหลือ ปชช.น้ำท่วม ในพื้นที่ 10 จว.อีสาน

โฆษก กห.เผยกองทัพระดมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 10 จังหวัดอีสาน ที่ยังมีสถานการณ์นำ้ท่วมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 60 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า กระทรวงกลาโหมโดยทุกเหล่าทัพ ยังระดมให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัย และนำ้ไหลหลากท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์ใน 10 จังหวัด เช่น สกลนคร หนองคาย กาฬสินธ์ุ นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และมหาสารคาม ทั้งนี้ กองทัพระดมสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ด้วยเครื่องมือช่าง เรือผลักดันน้ำ เครื่องสูบน้ำ และกำลังพล จัดทำกำแพงกันนำ้ในพื้นที่ชุมชน และเปิดทางน้ำในพื้นที่ เพื่อระบายนำ้ลงสู่แม่นำ้โขง ขณะเดียวกันอากาศยาน C 130 และ ฮท.17 รวมทั้งยานพาหนะและเรือท้องแบน สนับสนุนการลำเลียงถุงยังชีพพระราชทาน และสิ่งของบรรเทาทุกข์ รวมทั้งเวชภัณฑ์และสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้จัดรถครัวสนามเข้าพื้นที่ เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนและจัดชุดแพทย์ พยาบาลสนาม ดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนควบคู่กันไปสำหรับจังหวัดที่นำ้เริ่มลดระดับแล้ว ทางกองทัพได้สนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ เข้าฟื้นฟูสภาพเมืองและบ้านเรือน เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว พร้อมกับเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือ และกำลังใจที่มีให้กันผ่าน "ประชารัฐร่วมใจ" จะทำให้เราทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติร่วมกัน