วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ภูมิธรรม' งงถามเหตุผล กรธ.ชงเลิกระบบเลือกตั้งพรรคเดียวเบอร์เดียว

พท.ตั้ง 3 ปม ถามผู้มีอำนาจ ซัด ก.ม.ลูกไม่สนความรู้สึกคนเห็นต่าง ถามเหตุผลเปลี่ยนไม่ให้ใช้เบอร์เดียวผู้สมัคร-พรรค จวกอย่าคิดว่ามีอำนาจทำอะไรก็ได้ โวยมีเจตนาอื่นไม่เป็นผลดีกับประเทศ

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 60 นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอตั้งคำถามถึงกลุ่มผู้มีอำนาจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น คสช., รัฐบาล, สนช., กรธ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการผลักดันรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่กำลังจะนำมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่า 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่พวกท่านกำลังจัดทำ และพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นนั้น หวังจะให้เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้ประเทศ สร้างการยอมรับและสร้างความสามัคคี ร่วมมือกันให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤติ และกลับคืนมาสู่ความสงบ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปใช่หรือไม่ และสิ่งที่พวกท่านพยายามทำโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่เห็นต่างจากท่านเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรแล้วหรือ

นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า 2. การนำระบบไพรมารีโหวต เข้ามาใช้เพื่อให้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้สมัครในแต่ละเขต ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อผู้สมัครคนใดผ่านกระบวนการคัดกรองเบื้องต้นจากสมาชิกพรรคในแต่ละเขตเลือกตั้งแล้ว พรรคการเมืองจะต้องเป็นผู้ให้ความเห็นสุดท้ายว่า จะยินยอมให้เป็นผู้สมัครของพรรคในการเสนอตัวให้ประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้ง พิจารณาเลือกเป็นผู้แทนของพรรคในเขตเลือกตั้งนั้นๆ หรือไม่ โดยคะแนนที่ประชาชนมอบให้ เป็นทั้งคะแนนนิยมส่วนตัวของผู้สมัครตั้งและต่อพรรคการเมืองแต่ละพรรค ที่มอบให้แกผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อของพรรคด้วย อย่างแยกกันไม่ได้ ดังนั้น ขอถามว่ามีเหตุผลใดที่จะให้ผู้สมัครของพรรคในแต่ละเขต ไม่ใช้หมายเลขเดียวกันของพรรค เพราะการใช้หมายเลขสมัครเดียวกันทั้งหมด เป็นการสะท้อนระบบพรรคการเมือง และสะท้อนเจตนารมณ์ในการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันทางการเมืองได้ดีที่สุด

นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า 3. มีการออกแบบให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว ซึ่งผู้สมัครแต่ละเขตและผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อ ล้วนเป็นเหมือนตัวแทนของพรรคการเมืองที่เสนอให้ประชาชนอย่างชัดเจน ไม่ใช่ปัจเจกบุคคล ตัวใครตัวมันที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรค ดังนั้น การให้ผู้สมัครเป็นเบอร์เดียวกันทั้งพรรค จึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผล และไม่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนแต่อย่างใด ดังนั้นจึงไม่เห็นเหตุผลที่มีความพยายามจากผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้อง ที่จะดื้อดึงและพยายามผลักดันให้ผู้สมัครไม่ควรใช้หมายเลขผู้สมัครจากพรรคเดียวกัน มีหมายเลขเดียวกันทั้งประเทศ อยากขอให้พิจารณาอย่างมีเหตุผล อย่าคิดเพียงว่ามีอำนาจอยากทำสิ่งใดก็ทำได้ เพราะยิ่งไปสนับสนุนให้เห็นว่ามีเจตนาอื่น ที่ไม่เป็นผลดีต่อประเทศโดยรวม

พท.ตั้ง 3 ปม ถามผู้มีอำนาจ ซัด ก.ม.ลูกไม่สนความรู้สึกคนเห็นต่าง ถามเหตุผลเปลี่ยนไม่ให้ใช้เบอร์เดียวผู้สมัคร-พรรค จวกอย่าคิดว่ามีอำนาจทำอะไรก็ได้ โวยมีเจตนาอื่นไม่เป็นผลดีกับประเทศ 6 ส.ค. 2560 15:13 6 ส.ค. 2560 15:50 ไทยรัฐ