วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-เกาหลีใต้ จับมือแก้ปัญหาปฏิเสธเข้าเมือง-ลวนลามหญิงไทย

กรมการกงสุลไทยและเกาหลีใต้ จับมือแก้ปัญหาการปฏิเสธชาวไทยเข้าเมือง และแรงงานไทยไปทำงานผิดกฎหมาย โดยเกาหลีใต้รับจะปรับปรุงเพิ่มล่ามภาษาไทย ปฏิบัติกับคนไทยให้สะดวกขึ้น รวมทั้งได้ดำเนินคดี กรณีลวนลามนักศึกษาไทยที่ไปฝึกงาน และแรงงานหญิงไทยแล้ว...

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2560 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาคนไทยเข้าเมืองผิดกฎหมายและไปทำงานแบบผิดกฎหมายที่ประเทศเกาหลีใต้ว่า ในการประชุมหารือด้านกงสุลไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ครั้งที่ 3 ที่สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นก่อนการประชุมกรมการกงสุลได้หารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ปรากฏในโลกโซเชียลเป็นปัญหาล่าสุด อาจก่อให้เกิดการบานปลาย หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับเกาหลีใต้ เป็นโอกาสดีที่ทางเกาหลีใต้ให้ความสำคัญ 3 ประเด็นหลัก และมีการทำการบ้านมาอย่างดีในการแก้ไขปัญหา ได้แก่

1.การปฏิเสธการตรวจลงตรา ซึ่งคนไทยเคยร้องเรียนว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม เกาหลีใต้แจ้งว่าปรับปรุงสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ทางไทยได้เสนอไปว่า สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ด่านตรวจ ตม.ของไทย จะมีน้ำ มีอาหารให้ 3 มื้อ ส่ิงอำนวยความสะดวกตามสมควรระหว่างรอพักกลับ ทางเกาหลีใต้ก็พร้อมปรับปรุงและเร่งดำเนินการ

2.คนไทยร้องเรียนปัญหาเรื่องการสื่อสาร ทางเกาหลีใต้พร้อมเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่หรือล่ามมาให้สัมภาษณ์เพิ่มขึ้นที่ด่าน จำนวน 10 คน ที่เข้าใจภาษาไทย ขณะนี้ทางเกาหลีใต้เปิดรับสมัครล่ามภาษาไทยแล้ว หากยังมีปัญหาจะอนุญาตให้คนไทยติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยได้ ซึ่งเดิมไม่ได้อนุญาต เพราะห่วงในเรื่องของความปลอดภัยภายในประเทศ

3.งานตรวจลงตราของ ตม.เกาหลีใต้ เสนอว่า หากมีปัญหาในทางปฏิบัติ จะขอตั้งคณะทำงานผู้ปฏิบัติ ให้ ตม.ไทย ได้คุยกับหน่วยงานโดยตรงของเกาหลีใต้ที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นเรื่องดี เพราะเป็นเรื่องระดับผู้ปฏิบัติจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่มีเจตนาสุจริต ไปเที่ยวจริงๆ ไม่ได้แอบแฝง ซึ่งไทยและเกาหลีใต้ก็ต้องการเช่นนั้น ไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์ประเทศเสื่อมเสีย

นายชาตรี เปิดเผยอีกว่า คณะทำงานยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการค้ามนุษย์ หรือการถูกล่อลวง จะช่วยคุ้มครองผู้ที่เป็นเหยื่อเวลาส่งกลับจะได้รับเรื่องและส่งต่อเพื่อดำเนินคดี การเชื่อมโยงข้อมูลของ 2 ฝ่ายจะทำให้เหยื่อได้รับการคุ้มครอง และการต้ังคณะทำงานระหว่าง ตม.ไทย และ ตม.เกาหลีใต้ เพื่อคัดกรอง, มีการตอบสนองในเรื่องล่าม, การบริการพื้นที่อำนวยความสะดวกที่ดีกว่าเดิม

นอกจากนี้ทางเกาหลีใต้ได้เสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาการลดจำนวนคนไทยที่ทำงานผิดกฎหมาย โดยปัจจุบันคนไทยที่พักในเกาหลีมีจำนวนเป็นแสนคน ครึ่งหนึ่งอยู่อย่างผิดกฎหมาย ทำให้ต้องเคร่งครัดตรวจสอบคนไทยที่เดินทางไปเพื่อคัดกรอง ต้องทำให้ตัวเลขที่ผิดกฎหมายลดลง ฝ่ายไทยได้แจ้งให้ทราบว่า ทางไทยมีการดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่รัฐเรียกให้มาลงทะเบียนเป็นแรงงานถูกกฎหมายไทยอย่างจริงจังและมีกฎหมายเข้มงวด ปรับขั้นต่ำ 8 แสนบาท หากไม่นำเข้าระบบให้ถูกต้อง หน่วยงานของเกาหลีใต้ควรบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดด้วยเช่นเดียวกับไทย โทษของเกาหลีขั้นสูงปรับ 4 แสนบาท ของไทยโทษขั้นต่ำ ปรับ 8 แสนบาท การปรับแก้กฎหมายเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

"ทางไทยเสนอให้เกาหลีพิจารณาคือ เมื่อเขามีระบบโควตาแรงงานที่ถูกกฎหมาย ควรใช้ประโยชน์ตรงนี้เพิ่มจำนวนแรงงานถูกกฎหมายให้มากขึ้น แทนที่จะแอบแฝงในระบบที่ผิด เช่น ให้โควตาปีละ 7 พันตำแหน่ง หากขยายเพิ่มเป็น 1-2 พัน จะทำให้แรงงานที่อยู่ในระบบผิดกฎหมายอยากเข้ามาอยู่ในระบบที่ถูกต้อง" 

นายชาตรี ยังเปิดเผยถึงเรื่องการคุ้มมครองคนไทยที่อาจถูกลวนลามทางเพศว่า ทางเกาหลีใต้แจ้งว่า ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว กรณีนักศึกษาไทยนที่ตกเป็นเหยื่อถูกลวนลามกลับมาถึงไทยแล้ว ทางเกาหลีใต้ก็ได้ดำเนินคดีกับผู้ทำผิด ส่วนอีกกรณีเป็นหญิงไทย 5 คน ในทางคดีอัยการสั่งฟ้องเรียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมือไทยหากเหยื่อคนไทยต้องเดินทางไปขึ้นศาลเป็นพยาน ขอให้ทางไทยดำเนินการอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในส่วนนี้ ทางไทยได้แจ้งว่าพร้อมให้ความร่วมมือเต็มท่ีในเรื่องการดำเนินคดี เพราะประเทศไทยให้ความสำคัญคดีปราบปรามการค้ามนุษย์. 

กรมการกงสุลไทยและเกาหลีใต้ จับมือแก้ปัญหาการปฏิเสธชาวไทยเข้าเมือง และแรงงานไทยไปทำงานผิดกฎหมาย โดยเกาหลีใต้รับจะปรับปรุงเพิ่มล่ามภาษาไทย ปฏิบัติกับคนไทยให้สะดวกขึ้น รวมทั้งได้ดำเนินคดี กรณีลวนลามนักศึกษาไทยที่ไปฝึกงาน... 6 ส.ค. 2560 14:15 ไทยรัฐ