วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอันล้ำค่า สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9

ต้อนรับวันแม่อย่างอบอุ่น ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ และ เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ รามอินทรา เตรียมจัดงาน “Mom’s Festival 2017” ด้วยสองนิทรรศการอันล้ำค่า ได้แก่ นิทรรศการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการผ้าไหมไทย “Royal Thai Silk Exhibition” จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กล่าวถึง นิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่า เป็นการรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน ในพระอิริยาบถต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก และแสดงให้เห็นพระสิริโฉมอันงดงาม ดังที่ทรงเป็น 1 ใน 10 ของ “สตรีที่แต่งพระองค์งามที่สุดในโลก” จากการลงคะแนนของแวดวงดีไซเนอร์ชื่อดังของโลก 2,000 คน และในปี พ.ศ.2508 พระนามาภิไธยของพระองค์ปรากฏอยู่ในหอแห่งเกียรติยศนครนิวยอร์ก ในฐานะทรงเป็น 1 ใน 12 สตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลก ส่วนนิทรรศการ ผ้าไหมไทย “Royal Thai Silk Exhibition” จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้นำผ้าไหมที่มีความ งดงามหลากหลายรูปแบบมาจัดแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้า และการมัดเส้นด้ายหรือเส้นไหม ผูกเป็นเปลาะๆให้เป็นลวดลาย แล้วนำไปย้อมสี ซึ่งเป็นศิลปะบนผืนผ้า ยากที่จะลอกเลียนให้เหมือนเดิมได้ ลวดลายมัดหมี่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นลวดลายที่มาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ อาทิ ลายดอกแก้ว ลายต้นสน ลายนาค ลายใบไผ่ ลายโคมห้า ลายขันหมากเบ็ง (ลายบายศรี) เป็นต้น ในปัจจุบันลวดลายต่างๆ ได้มีการพัฒนาและมีการประดิษฐ์ลวดลายเพิ่มขึ้น ในนิทรรศการผ้าไหมไทย “Royal Thai Silk Exhibition” จึงได้รวบรวมเอาผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่างๆ มาจัดแสดง เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อผ้าไทย ทั้งยังทรงส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่พสกนิกร สนับสนุนอาชีพทางด้านหัตถกรรมการถักทอผืนผ้าไหมที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และมรดกของประเทศไทยสืบต่อไป โดยเปิดให้ชื่นชมระหว่างนี้ถึงวันที่ 14 ส.ค. ณ เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ รามอินทรา

ส่วน ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการจัดงาน “พาราไดซ์ พาร์ค แม่ฟ้าแห่งสยาม ความงามของแผ่นดิน” นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิม พระเกียรติ ในหัวข้อ “ยิ้มของไทย ในใจชาวโลก” รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถแย้มระสรวลของพระองค์ที่สร้างความประทับใจให้แก่ คนทั้งโลก โดยจัดที่รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 9-14 ส.ค.

ต้อนรับวันแม่อย่างอบอุ่น ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ และ เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ รามอินทรา เตรียมจัดงาน “Mom’s Festival 2017” ด้วยสองนิทรรศการอันล้ำค่า... 6 ส.ค. 2560 13:55 6 ส.ค. 2560 14:09 ไทยรัฐ