วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟื้นนาข้าวหลังน้ำลด

โดย สะ-เล-เตน้ำท่วมอีสาน นาข้าวอยู่ในระยะกล้าและแตกกอได้รับความ เสียหาย กรมการข้าวห่วงใยชาวนา มีคำแนะนำในการดูแลต้นข้าวหลังน้ำลด

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้คำแนะนำ ถ้า นาข้าวถูกน้ำท่วมขังน้อยกว่า 3 วัน ข้าวยังไม่ตาย ไม่จำเป็นต้องปลูก ข้าวใหม่ หลังฝนหยุดตกให้เร่งระบายน้ำออกจากแปลงนาให้อยู่ในระดับต่ำ หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยในอัตราต่ำเร่งให้ข้าวแตกกอและมีใบใหม่ แล้วดูแลข้าวตามคำแนะนำปกติ

แต่ถ้าน้ำท่วมนามิดยอดต้นข้าวนานมากกว่า 3 วัน ข้าวตายเสียหายโดยสิ้นเชิง ต้องปลูกใหม่ทดแทน มีให้เลือก 2 กรณี

1.กรณีสามารถระบายน้ำออกจากแปลงได้เร็ว ควรปลูกข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสงพันธุ์เดิม และวันปลูกที่เหมาะสม ต้องไม่เกินวันที่ 12 ส.ค.60 เพื่อให้ทันเก็บเกี่ยวปลาย พ.ย. ถึงต้นเดือน ธ.ค. ควรไถเตรียมดินทำเทือกแปลงนาใหม่ ใช้วิธีการหว่านน้ำตม อัตราเมล็ดพันธุ์ไร่ละ 15 กก. และใช้เทคโนโลยีการผลิตตามคำแนะนำของกรมการข้าว...แต่อย่างไรก็ดี ผลผลิตจะลดลงประมาณ 20% เนื่องจากปลูกช้ากว่าปกติ

2.กรณีระบายน้ำออกจากแปลงได้ยาก จำเป็นต้องปลูกหลัง 12 ส.ค.60 ให้ปลูกข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง เช่น ข้าวเหนียว กข 10, สันป่าตอง 1 ส่วนข้าวเจ้า ต้องเป็นพันธุ์มีอายุเก็บเกี่ยวปานกลาง 100-110 วัน และทนทานต่ออากาศหนาวเย็น อย่าง กข 61, กข 57, ชัยนาท 1 เมื่อระดับน้ำลดลงให้เร่งเตรียมดินและปลูกข้าวโดยวิธีหว่านน้ำตมโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตตามคำแนะนำของกรมการข้าวเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ดี ก่อนปลูกข้าวรอบใหม่ทดแทน ชาวนาควรตรวจสอบชนิดพันธุ์และปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการจากหน่วยงานกรมการข้าวในพื้นที่ หรือแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีอื่นๆใกล้บ้าน

และเมื่อปลูกแล้ว ให้ระวังการระบาดของหนอนกระทู้กล้า ที่อาจจะระบาดกับข้าวปลูกใหม่หลังน้ำลดด้วย

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว หรือ โทร.สอบถามสายด่วนหมอข้าวได้ที่ 1170 กรมการข้าวพร้อมที่จะให้คำแนะนำเป็นเพื่อนคู่คิดกับชาวนาเสมอ.

สะ–เล–เต

6 ส.ค. 2560 13:51 6 ส.ค. 2560 13:51 ไทยรัฐ