วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้นหาความลับของซีแลนเดีย ทวีปที่สูญหาย

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรายงานในนิตยสารสมาคมธรณีวิทยาแห่งอเมริกา (Geological Society of America-GSA Today) เผยว่า ทวีปซีแลนเดีย (Zealandia) ซึ่งจมอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้นั้น เคยเป็นส่วนหนึ่งของทวีปขนาดใหญ่ชื่อกอนด์วานา (Gondwana) โดยซีแลนเดียได้แยกตัวออกจากทวีปกอนด์วานาเมื่อ 75 ล้านปีก่อน

นักวิทยาศาสตร์ด้านธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยไรซ์ ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พยายามค้นคว้าไขความลับของ “ทวีปที่สูญหาย” แห่งนี้ เนื่องจากเชื่อว่าทวีปซีแลนเดียเป็นพื้นที่สำคัญในการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก พวกเขาได้ออกเดินทางโดยเรือสว่านขุดเจาะชื่อจอยเดส รีโซลูชั่น (Joides Resolution) เพื่อเจาะเอาหินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปใต้ทะเลนำมาเพื่อศึกษาว่าทวีปดังกล่าวมีพฤติกรรมอย่างไรในช่วงหลายสิบล้านปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หรือสภาพอากาศที่รุนแรง รวมถึงสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล เปลือกโลกและบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหว

ทั้งนี้ ซีแลนเดียนั้นมีพื้นที่ราว 5 ล้านตารางกิโลเมตร ครอบคลุมทางใต้ของนิวซีแลนด์ไปจนถึงทางตอนเหนือของนิว คาลิโดเนีย และกินพื้นที่ทางตะวันตกถึงที่ราบสูงเคนท์ที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นด้วยระดับความสูงเหนือพื้นที่โดยรอบ ตำแหน่งของพื้นที่ที่กำหนดไว้ชัดเจน และมีเปลือกโลกหนากว่าพื้นของมหาสมุทร ซึ่งตรงกับกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ใช้กับทวีปอื่นๆ ทำให้นักธรณีวิทยาตั้งข้อสังเกตว่าควรพิจารณาให้ซีแลนเดียเป็นทวีปใหม่.

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรายงานในนิตยสารสมาคมธรณีวิทยาแห่งอเมริกา (Geological Society of America-GSA Today) เผยว่า ทวีปซีแลนเดีย (Zealandia) ซึ่งจมอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้นั้น... 6 ส.ค. 2560 12:51 6 ส.ค. 2560 12:51 ไทยรัฐ