วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.เสียงแข็งแยกเบอร์รายเขต ชี้ยุติธรรมสุด ยังขอฟังเสียงคนเห็นต่าง

กรธ.ร่างหลักกฎหมายลูกเสร็จหมดแล้ว เสียงแข็งแยกเบอร์รายเขต ชี้ยุติธรรมทุกฝ่าย มีสิทธิเท่ากันหมด ยังขอฟังเสียงคนเห็นต่าง

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.60 ที่โรงแรมรอยัล พลา คลิฟบีช รีสอร์ท จ.ระยอง นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ว่า กรธ.พิจารณาเพิ่มเติมอีก 5 ประเด็น ในมาตรา 90 การเลือกตั้งล่วงหน้า กำหนดให้มี 2 แบบ คือ 1.แจ้งถาวรแต่สามารถแจ้งเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ 2.แจ้งเฉพาะกาลสำหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ส่วนมาตรา 98 การเลือกตั้งในต่างประเทศกำหนดให้มี 2 แบบเหมือน อีกทั้งยังเปิดช่องให้สามารถนำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการลงคะแนนได้ ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งหากไม่มีเหตุวุ่นวายให้ดำเนินการได้ภายใน 7 วัน นับจากการเลือกตั้ง สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ระบุให้ กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ร้อยละ 95 ภายใน 60 วัน ทั้งการพิจารณา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนอกสถานที่ของ กรธ. ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยในเบื้องต้นแล้วทั้ง 3 ฉบับที่เหลือ จากนี้จะให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องนำกลับไปร่างเป็นรายมาตราต่อไป

เมื่อถามว่า ฝ่ายการเมืองท้วงติงการจับเบอร์ผู้สมัครรายเขตและบัญชีรายชื่อ จะทำให้เบอร์แต่ละเขตของพรรคไม่เหมือนกัน ถือเป็นการไม่ส่งเสริมพรรคการเมือง นายนรชิต กล่าวว่า ระบบการเลือกตั้งเปลี่ยนไป จากเดิมกาบัตรสองใบเบอร์ผู้สมัครแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อจึงเหมือนกันได้ แต่ระบบนี้ให้กาบัตรใบเดียวผู้สมัครแต่ละเขต ก็จะนับเลขไปตามจำนวนคนที่เข้ามาสมัคร พูดง่ายๆ มันยุติธรรมกับทุกฝ่าย ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน หากพรรคการเมืองเห็นเป็นประเด็นสำคัญ ก็สามารถเสนอความเห็นให้ กรธ.หรือ สนช.พิจารณาได้ ขณะเดียวกัน กรธ.ยังได้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ กรธ.ยังยืนยันให้การวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตุลาการ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหารายบุคคล และคาดว่าจะนำเสนอ สนช.ได้ในเดือน ส.ค. 1 ฉบับ และเดือน ก.ย.อีก 1 ฉบับ.

กรธ.ร่างหลักกฎหมายลูกเสร็จหมดแล้ว เสียงแข็งแยกเบอร์รายเขต ชี้ยุติธรรมทุกฝ่าย มีสิทธิเท่ากันหมด ยังขอฟังเสียงคนเห็นต่าง 6 ส.ค. 2560 12:27 6 ส.ค. 2560 13:19 ไทยรัฐ