วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

In origin

ก่อนจะแยกย้ายกันไปนอน จำเริญพูดกับลูกทัวร์ว่า “เรียเตรยซัวสะเดยบองเตียงเอาะเคนีย” ราตรีสวัสดิ์ พี่ๆทุกคน

จอห์นถามนริศว่า อ้า คุณฟังภาษาเขมรออกด้วยหรือ นริศบอกว่า ฟังไม่ออกดอกครับ แต่คำว่าราตรีสวัสดิ์นั้น The word is Sanskrit in origin. มีกำเนิดมาจากภาษาสันสกฤต

Origin ก็คือ จุดแรกเริ่ม จุดกำเนิด เป็นพหูพจน์ก็ใช้ origins ราตรีต่อมา จำเริญพาพวกเราไปดูการรำโรโดวโจรดกัด หรือการรำฤดูเก็บเกี่ยว จำเริญอธิบายให้จอห์นฟังว่า The dance has its origins in the time of King Jayavarman II, the founder of Angkor. การรำมีกำเนิดมาตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ผู้เริ่มอาณาจักรพระนคร

รถตู้ที่พาพวกเราไปทัวร์เสียกลางป่า ถึงเวลาบ่ายสอง ท้องของลูกทัวร์ทุกคนก็ร้องจ๊อกๆ หิวกันนะซีครับ ไกด์จำเริญต้องเอาหมูกระป๋องที่สำรองไว้มาเปิดให้ทุกคนทาน จอห์นถามว่า อ้า หมูกระป๋องพวกนี้ผลิตจากประเทศไหน? จำเริญเอากระป๋องไปพลิกดู แต่ก็หาประเทศผู้ผลิตไม่เจอ จอห์นเห็นดังนั้นจึงพูดว่า All canned pork should be clearly labeled with its country origin. หมูกระป๋องนี่ควรจะมีป้ายติดไว้อย่างชัดเจนแจ้งถึงประเทศผู้ผลิตนะ

Origin ยังหมายถึง ประเทศ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สถานะครอบครัว ฯลฯ เมื่อพูดถึงจำเริญทุกคนชมว่า He never forgot his humble origins. เขาไม่เคยลืมสถานะเดิมของครอบครัวที่ต่ำต้อยด้อยค่าของตัวเอง.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

6 ส.ค. 2560 11:32 6 ส.ค. 2560 12:35 ไทยรัฐ