วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้อโต้เถียงเรื่องชุมนุม

คดีการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 แม้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะยกฟ้องจำเลยทั้ง 4 คนแล้วก็ตาม แต่แกนนำกลุ่มพันธมิตรฯได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ ว่าเคารพคำพิพากษาศาล แต่ไม่เห็นพ้องด้วย จึงตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินคดี เพื่อให้ ป.ป.ช.ยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป

แถลงการณ์ของพันธมิตรฯระบุว่า คำพิพากษาศาลฎีกาขัดแย้งกับคำพิพากษาศาลปกครองกลาง มติ ป.ป.ช.และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่เห็นว่าการชุมนุมของพันธมิตรฯเป็นไปด้วยความสงบ ปราศจากอาวุธ และใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ส่วนการสลายการชุมนุมของตำรวจ ไม่เป็นไปตามหลักสากลมีการใช้อาวุธและไม่ยึดหลักจากเบาไปหาหนัก

ข้อต่อสู้ที่ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาขัดแย้งกับศาลปกครองกลาง ป.ป.ช. และ กสม.จะมีน้ำหนักที่รับฟังได้หรือไม่ เพราะโดยปกติถือว่าคำพิพากษาศาลฎีกา “เป็นที่สุด” เนื่องจากเป็นศาลสูงสุด แต่ปัญหาที่ว่า อย่างไรคือการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ และการสลายการชุมนุมถูกต้องหรือไม่ เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้

การชุมนุมทางการเมืองในโลกปัจจุบัน อาจแบ่งได้เป็น 3 แนวทาง แนวทางที่หนึ่ง ยึดหลักเสรีภาพการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย แนวทางที่สองยึดทางสายกลาง รัฐอาจออกกฎหมายจำกัดเสรีภาพการชุมนุมได้ในบางกรณี แนวทางที่สามคือเป็นอำนาจนิยม การชุมนุมจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจะชุมนุมไม่ได้

รัฐธรรมนูญไทยยึดแนวทางสายกลาง กล่าวคือให้รัฐออกกฎหมายจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธได้ในบางกรณี ในระยะหลังๆ การชุมนุมทางการเมืองของไทยมักจะยืดเยื้อยาวนาน มีการยึดสถานที่สำคัญเพื่อการต่อรอง และมักจะนำไปสู่ความรุนแรง มีบาดเจ็บและเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของพันธมิตรฯ หรือ นปช.

การชุมนุมทางการเมืองจึงกลายเป็นคดีความหลายคดี มีทั้งที่ศาลตัดสินแล้วและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา บางคดีโดนข้อหาก่อการร้าย เนื่องจากยึดสนามบิน ส่วนการชุมนุมของกลุ่ม นปช.2553 ที่สี่แยกราชประสงค์ ศาลยังไม่ได้ตัดสินแต่รายงานของ กสม.ระบุว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบ มีกลุ่มติดอาวุธแอบแฝง ส่วนเจ้าหน้าที่ทำตามกฎหมาย

เชื่อว่าจะมีการโต้เถียงกันต่อไป เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธหรือไม่? และเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่? รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเตือนว่า การชุมนุมต้องทำตาม พ.ร.บ.การชุมนุม 2558 จะทำเหมือนเดิมไม่ได้ แต่มีข้อโต้แย้งว่ากฎหมายการชุมนุมขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่? เพราะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ.

6 ส.ค. 2560 10:55 7 ส.ค. 2560 16:48 ไทยรัฐ