วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กไทยสุดเจ๋งคว้า 1ทอง 4เงิน 5ทองแดง แข่งคณิตโอลิมปิกเอเชีย ถึงไทยแล้ว

นักเรียนไทยสุดยอด คว้า 1 เหรียญทอง, 4เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ‘Southeast Mathematics Olympiad’ ที่จีน 

เดินทางกลับถึงไทยแล้ว

เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 6 ส.ค. 2560 นายปราโมทย์ ขจรภัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ. พร้อมคณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Southeast Mathematics Olympiad : SMO 2017 ณ เมืองหนองชาง มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางกลับประเทศไทย ที่ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ เวลา 01.35 น. โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU265 นายปราโมทย์ ขจรภัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ. เปิดเผยว่า ได้นำคณะนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Southeast Mathematics Olympiad : SMO 2017 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 ณ เมืองหนองชาง มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 12 คน ผลปรากฏว่านักเรียนสามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง

โดยรางวัลเหรียญทองได้แก่ เด็กชายณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ เด็กชายศุภกฤต คชสาร โรงเรียนหอวัง, เด็กหญิงปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย, เด็กหญิงรินนารา แสงพิสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน, เด็กชายนรบดี วัชรปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน และเหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายรัชชานนท์ เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, เด็กชายรวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี, เด็กชายณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, เด็กหญิงณัฐวรา กิจธรรมรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), เด็กชายมุฑิราช ลักษณวิศิษฐ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

ในการแข่งขันครั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียน 1,041 คน จาก 6 ประเทศ คือ ฮ่องกง, จีน (จาก 23 มณฑล), ไทย, มาเก๊า, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเด็กนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัล สามารถนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้ อีกทั้งยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างวิสัยทัศน์ในการทำสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนจากนานาประเทศอีกด้วย.

นักเรียนไทยสุดยอด คว้า 1 เหรียญทอง, 4เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ‘Southeast Mathematics Olympiad’ ที่จีน 

เดินทางกลับถึงไทยแล้ว 6 ส.ค. 2560 06:21 ไทยรัฐ