วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง พระราชทานถุงเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรร้อยเอ็ด ประสบอุทกภัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยใน จ.ร้อยเอ็ด...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ “เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจากถูกน้ำท่วมฉับพลัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน 

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน จำนวนรวม 700 ครอบครัว และพระราชทานอาหารแก่ราษฎรผู้ที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ และให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป ราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยใน จ.ร้อยเอ็ด... 5 ส.ค. 2560 20:53 ไทยรัฐ