วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุทยานไม้ดอก เพลา เพลิน ส่งเสริมรายได้เยาวชน แจกพันธุ์ดอกกระเจียว

อุทยานไม้ดอก เพลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ สร้างสรรค์สังคมเพื่อต่อยอดให้เด็กนักเรียน พร้อมให้ความรู้ด้วยด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัว..   

โครงการ กระเจียวเพื่อน้องท้องอิ่ม ครั้งที่ 2 เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ทางอุทยานไม้ดอก เพลา เพลิน มุ่งหวังในการสร้างความรู้และอาชีพเสริมให้กับเด็กและเยาวชน และเพื่อนำรายได้จากการขายดอกกระเจียวมาสนับสนุนเป็นอาหารกลางวัน พร้อมยังมุ่งเน้นให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนในภาควิชาการเกษตรตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำประสบการณ์จริงได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อไปใช้ต่อยอดในการทำอาชีพเสริมให้กับครอบครัวในแถบภาคอีสานใต้

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบนอกห้องเรียนที่ต้องการให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสในการได้ทดลองปลูกจริง และสัมผัสได้ดอกกระเจียวจริง ในเรื่องของพันธุ์พืช ไม้ดอก และด้านการเกษตร และเรียนรู้หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ๆ ด้วยการเข้ากลุ่มศึกษาเชิงปฏิบัติ และได้เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกกระเจียว ซึ่งถือเป็นไม้ดอกพื้นถิ่นของภาคอีสาน และเป็นไม้ดอกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในการส่งออกอันดับสองรองจากดอกกล้วยไม้

สำหรับโครงการครั้งนี้ เป็นโครงการให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียนนำไปสร้างอาชีพได้จริงในอนาคต รวมถึงเป็นการช่วยเหลือด้านอาหารกลางวันกับให้โรงเรียนที่ด้อยโอกาส

นางพรทิพย์ อัษฏาธร กรรมการผู้จัดการ เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท เปิดเผยว่า ดอกกระเจียว สามารถทำรายได้ในการส่งออกเป็นอันดับสอง รองจากดอกกล้วยไม้ และในปี 2559-2560 ก็ได้มีแนวความคิดส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่เรื่องการทำเกษตรแบบพอเพียง ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ และสร้างเป็นการอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวตนเอง ซึ่งก็ได้เดินหน้าจับมือกับทางโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วม "โครงการกระเจียวเพื่อน้องท้องอิ่ม" ครั้งที่ 2 เพื่อต่อยอดความสำเร็จให้กับเยาวชนใน จ.บุรีรัมย์

อย่างไรก็ตาม ยังขยายโอกาสในการจำหน่ายดอกกระเจียวเมืองกรุง โดยนำดอกกระเจียวจากฝีมือการปลูกของน้องๆ มาจำหน่าย เพื่อนำรายได้จากการขายดอกกระเจียวสมทบทุนอาหารกลางวัน ที่ขาดแคลน ณ ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรียม ในวันที่ 9 -14 สิงหาคม 2560 โดยมีน้องๆในโครงการนำความรู้ และผลผลิตดอกกระเจียวมาจัดจำหน่าย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ในการสอนปลูกดอกกระเจียวอีกด้วย รายได้จากการขายดอกกระเจียว มอบให้โรงเรียน และเด็กนักเรียนเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันต่อไป.

อุทยานไม้ดอก เพลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ สร้างสรรค์สังคมเพื่อต่อยอดให้เด็กนักเรียน พร้อมให้ความรู้ด้วยด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัว.. 5 ส.ค. 2560 17:49 5 ส.ค. 2560 18:42 ไทยรัฐ