วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โคราชถกด่วนประชุมครม.สัญจร21-22ส.ค.จ่อชงแก้ปัญหาน้ำ-ป่าสงวนทับที่ทำกิน

พ่อเมืองโคราช เรียกถกด่วนส่วนราชการ เร่งเตรียมความพร้อม ประชุมครม.สัญจร สั่งนำโครงการเร่งด่วนเสนอ ของบผันน้ำส่วนเกินจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลงเขื่อนลำตะคอง ชงแก้ปัญหาเรื่องน้ำทั้งระบบ..

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.60 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เรียกหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดทุกกระทรวง ทบวง กรม ทหาร ตำรวจ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ประชุมเรื่องเร่งด่วน ครั้งที่ 2 เรื่องการเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) พร้อมการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่จะดำเนินงานกำกับตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและเป็นการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 21-22 ส.ค.60 โดยมีนายอำเภอ 32 อำเภอ ส่วนราชการร่วมประชุมพร้อมเพรียงกว่า 300 คน ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการเตรียมความพร้อม รองรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและเตรียมการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคระรัฐมนตรีดังกล่าว โดยได้ให้ส่วนราชการ อำเภอ จัดทำรายละเอียดคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้ทันที และเป็นโครงการที่มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งรูปแบบ ประมาณการ และการได้รับอนุญาตพื้นที่ดำเนินตามกฎหมาย สามารถดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ทั้งนี้ สำหรับบัญชีโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุม ครม.สัญจร อาทิ สำนักชลประทานที่ 8 เตรียมเสนอโครงการผันน้ำส่วนเกินจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาลงเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว โดยวิธีการสูบ งบประมาณ 4,000 ล้านบาทแล้วเสร็จภายใน 2 ปี เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครราชสีมาระยะยาว, โครงการถนน 4 ช่องจราจรเชื่อมระหว่างอำเภอถึงตัวเมืองทุกเส้นทางให้ครบ 

สำหรับการเตรียมประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.นครราชสีมา ทราบข่าวอย่างไม่เป็นทางการมา 2-3 วันแล้ว ประชาชนและทุกภาคส่วนใน จ.นครราชสีมา ต่างตื่นเต้นและรู้สึกยินดีเป็นเกียรติที่จะได้มีโอกาสต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ซึ่งระยะเวลาค่อนข้างจะกระชั้นชิด เพื่อเตรียมความพร้อม จึงสั่งเชิญประชุมส่วนราชการต่างๆ ร่วมกับทางอำเภอ 32 อำเภอ แม้ว่าจะเป็นวันหยุด เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อรอรับการประสานงานอย่างเป็นทางการ โดยจะจัดเตรียมการรับคณะรัฐมนตรีคราวนี้ให้ดีที่สุด

นอกจากนี้ โครงการที่จะขอรับการสนับสนุน หรือโครงการที่ประชาชนอยากได้เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าน้ำท่วมในพื้นที่ อ.โนนแดง, อ.ประทาย, อ.เมืองยาง ที่น้ำท่วมซ้ำซาก จำเป็นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ทั้งระบบ และปัญหาน้ำแล้งลุ่มน้ำลำตะคอง น้ำไม่เข้าอ่างมาหลายปีแล้วโดยการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาลงเขื่อนลำตะคอง รวมทั้งโครงการแก้ปัญหาพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่อุทยานทับลานทับพื้นที่ทำกินของประชาชน เหล่านี้, เรื่องรถไฟรางคู่ยกระดับผ่านตัวเมืองนครราชสีมา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม โครงการต่างๆ ที่จะเสนอ หากติดปัญหาข้อกฎหมายและขัดกับนโยบายรัฐบาลคงไม่เสนอ แต่จะเสนอเฉพาะโครงการที่เป็นไปได้ แก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ส่วนความเคลื่อนไหวกลุ่มพลังมวลชน คิดว่าปกติก็มีความเคลื่อนไหวแบบสุภาพโดยตลอด และก็รับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน ถ้าจะเสนอคณะรัฐมนตรีทางจังหวัดพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางนำข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป และถือเป็นเกียรติกับชาวโคราช จะร่วมกันต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ดีที่สุด.

พ่อเมืองโคราช เรียกถกด่วนส่วนราชการ เร่งเตรียมความพร้อม ประชุมครม.สัญจร สั่งนำโครงการเร่งด่วนเสนอ ของบผันน้ำส่วนเกินจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลงเขื่อนลำตะคอง ชงแก้ปัญหาเรื่องน้ำทั้งระบบ.. 5 ส.ค. 2560 15:53 ไทยรัฐ