วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.สั่งการจังหวัดน้ำท่วม ให้ดูแลพื้นที่ใกล้ชิด-เร่งช่วยประชาชน

"มหาดไทย" สั่งการจังหวัดน้ำท่วมดูแลพื้นที่ใกล้ชิด เร่งช่วยประชาชน ผู้ประสบภัย และทำการประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัย...

เมื่อวันที่ 5ส.ค.60 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่น้ำท่วมว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดต่างๆ หลายพื้นที่ และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ เป็นระยะๆ ไปแล้วนั้น ขณะนี้สภาพอากาศแปรปรวนและภาวะอุทกภัยยังคงครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้ ผวจ.ดำรงการบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานทั้งระดับจังหวัด ภาค และส่วนกลาง รวมทั้งภาคประชาชน เอกชน ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปด้วย ทั้งนี้ให้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตาม และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัย รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการด้วยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ขณะเดียวกันได้รับทราบผลการดำเนินการของทุกจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมซึ่งจากการประเมินผลและติดตามการทำงานของ ผวจ.และทีมงานฝ่ายต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้ว พบว่ามีผลการดำเนินการที่รวดเร็วและครอบคลุมกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อน เป็นที่พอใจของประชาชน และผู้บังคับบัญชา จึงขอชมเชยและเป็นกำลังใจแก่ ผวจ.และทีมงานในพื้นที่ทุกจังหวัดที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ.

"มหาดไทย" สั่งการจังหวัดน้ำท่วมดูแลพื้นที่ใกล้ชิด เร่งช่วยประชาชน ผู้ประสบภัย และทำการประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัย... 5 ส.ค. 2560 15:37 5 ส.ค. 2560 16:12 ไทยรัฐ