วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น้ำใจคนใต้! ทหาร ทภ.4 ช่วยลำเลียงของบริจาคขึ้น C-130เพื่อนำส่งชาวอีสาน

น้ำใจชาวใต้!! รองผอ.รมน.ภาค4 ร่วมกับรองเลขาฯ ศอ.บต.รวบรวมสิ่งของ ที่พี่น้องชาวใต้ร่วมกับบริจาคเพื่อไปมอบช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสาน ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยจะลำเลียงขึ้น C-130 ไปยังจังหวัดสกลนคร...

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 ส.ค.60 ที่หมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้ (สนามบินบ้านทอน) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พล.ต.เกื้อกูล อินนาจักร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในโครงการ “รินน้ำใจชาวใต้ เพื่อพี่น้องชาวอีสาน” โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยราชการ และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมส่งมอบสิ่งของดังกล่าว

สำหรับโครงการ “รินน้ำใจชาวใต้ เพื่อพี่น้องชาวอีสาน” เป็นความร่วมมือของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด, ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

จากการ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก และเงินบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 290,320 บาท โดยได้ลำเลียงสิ่งของดังกล่าวขึ้นที่ท่าอากาศยาน C-130 ไปยังจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มมวลชนจากองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทาง มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย.

น้ำใจชาวใต้!! รองผอ.รมน.ภาค4 ร่วมกับรองเลขาฯ ศอ.บต.รวบรวมสิ่งของ ที่พี่น้องชาวใต้ร่วมกับบริจาคเพื่อไปมอบช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสาน ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยจะลำเลียงขึ้น C-130 ไปยังจังหวัดสกลนคร... 5 ส.ค. 2560 14:47 5 ส.ค. 2560 15:01 ไทยรัฐ