วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนอังกฤษติดอีเมลกว่าโซเชียล

พลเมืองอนุรักษนิยมเช่นอังกฤษ ยังคงใช้งานอีเมลเป็นหลัก เมื่อเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต นอกจากช็อปปิ้งชมเสื้อผ้า เครื่องกีฬา และใช้โซเชียลมีเดียเป็นอันดับถัดมา ขณะที่ 10% ของครัวเรือนทั้งหมด ยังคงเมินการเชื่อมต่อสู่โลกออนไลน์ เพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์ ไม่น่าสนใจ

บีบีซีรายงานผลสำรวจประชากรอังกฤษต่อการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างมากกว่า 2,500 คน พบว่า คนอังกฤษส่วนใหญ่ 82% ใช้งานอีเมลเมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขยายตัวราว 3% จากปีที่ผ่านมา ส่วนความนิยมในการใช้งานอันดับ 2 คือใช้หาข้อมูลสินค้าและบริการ จำนวน 71% ขณะที่การใช้งานโซเชียล

มีเดีย มีสัดส่วนอยู่ที่ 66% ผลสำรวจดังกล่าวจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษหรือ Office for National Statistics และปีล่าสุดพบว่า คนอังกฤษใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น การอ่านข่าวหรือนิตยสารออนไลน์ ที่เพิ่มขึ้นเป็น 64% หรือเพิ่มขึ้น 3 เท่าจากปี 2550

ขณะที่สินค้ายอดนิยมที่คนมักหาข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง ก็ขยายตัวจาก 33% ในปี 2550 เป็น 63% ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจพบว่าในบรรดาผู้ที่นิยมช็อปปิ้งออนไลน์ วัยระหว่าง 25-34 ปี มีจำนวนลดลงจาก 93% ปีที่แล้ว เหลือ 89% ในปีนี้ ส่วนในกลุ่มคนวัย 55-64 ปี ก็มีจำนวนลดลงเล็กน้อย หลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างมากตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ปีนี้จำนวนครัวเรือนในอังกฤษที่เข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังครอบคลุมถึง 90% ของครัวเรือนทั้งหมดแล้ว เพิ่มขึ้น 1% จากปีที่ผ่านมา

ในบรรดาครัวเรือนที่ไม่สนใจติดตั้งอินเตอร์เน็ตที่เหลืออยู่เพียงแค่ 10% นั้น 2 ใน 3 บอกว่า ไม่เห็นว่าอินเตอร์เน็ตจะมีประโยชน์หรือน่าสนใจ ขณะที่บางส่วนยอมรับว่าไม่มีทักษะในการใช้

และแน่นอนว่า ตัวเลขผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือในอังกฤษ ก็กำลังไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง เช่นเดียวกับทุกที่ทั่วโลก โดยยอดคนใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านมือถืออยู่ที่ 78% เพิ่มจาก 75% เมื่อปีก่อน และ 61% ในปี 2554.

5 ส.ค. 2560 13:22 5 ส.ค. 2560 13:23 ไทยรัฐ