วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 06/08/60

เขียนรายวัน...โครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ชวนน้องๆเข้าประกวดการเขียนบันทึกประจำวัน หัวข้อ “สนุกคิด สนุกเขียน... รายวัน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้และเขียนตั้งแต่วัยเด็กให้เห็นความสำคัญของ “การคิด” “การเขียน” และ “การสร้างสรรค์” ทั้งเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งบ่งบอกรากเหง้าและความเป็นชาติไทย การประกวดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ระดับอายุ 7-9 ปี และกลุ่มที่ 2 ระดับอายุ 10-12 ปี น้องๆที่สนใจสมัครได้ถึงวันที่ 15 ส.ค.นี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2648-8000 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmee.com 

รับสมัครเข้าค่าย...สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีสัญชาติไทย หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่ศึกษาในประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย วันที่ 29-30 ก.ย.นี้ น้องๆ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ www.facebook.com/globethailand2015  รับสมัครถึงวันที่ 15 ส.ค.นี้

เพื่อน้องได้อ่าน...มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ร่วมกับสำนักพิมพ์ต่างๆ และ อีเลฟเว่นสตรีท ประเทศไทย จัดโครงการ “ช็อปสุขใจ ให้น้องได้อ่าน” (Shop to Give) เพื่อเชิญชวนให้คนไทยที่มีจิตสาธารณะร่วมบริจาค “หนังสือดี” ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 300 แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้อ่านหนังสือดี ที่จะช่วยเปิด โลกทัศน์ เสริมสร้างการเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เริ่มดำเนินการวันที่ 8-31 ส.ค.นี้ โดยสามารถเลือกซื้อหนังสือผ่านทางเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่นของอีเลฟเว่นสตรีท ประเทศไทย และเลือกเพื่อจัดส่งหนังสือตรงสู่มูลนิธิฯ ได้ทันที โดยเข้าไปที่ www.11street.co.th  หรือ www.thaibby.in.th 

5 ส.ค. 2560 11:58 5 ส.ค. 2560 11:58 ไทยรัฐ