วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดขั้นตอน หลังปิดศูนย์รับแจ้งใช้แรงงานต่างด้าว 7 ส.ค.

ก.แรงงาน ระดมข้าราชการ สัมภาษณ์นายจ้าง-ลูกจ้าง หลังปิดศูนย์รับแจ้งใช้ต่างด้าว 7 ส.ค. พร้อมออกหนังสือรับรองเพื่อไปตรวจสัญชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ...

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการ หลังจากปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวในวันที่ 7 ส.ค. ว่า ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคัดกรองเพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง -ลูกจ้าง พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ข้าราชการดำเนินการสัมภาษณ์นายจ้าง-ลูกจ้าง และออกหนังสือรับรองเพื่อไปตรวจสัญชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน จึงขอให้นายจ้างพาลูกจ้างต่างด้าวไปสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้งไว้

และในกรณีที่นายจ้างเป็นบริษัทหรือสถานประกอบการ ซึ่งมีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถใช้ประกอบในการสัมภาษณ์ได้ไปด้วย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ทะเบียนลูกจ้าง ทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้าง แบบรายงานสภาพการจ้าง เป็นต้น

นายวรานนท์ กล่าวว่า กรณีเป็นผู้รับใช้ในบ้าน หากไม่มีเอกสารหลักฐานจะใช้การสัมภาษณ์ ซึ่งหากเป็นนายจ้าง ลูกจ้างกันจริงจะสามารถตอบคำถามได้ โดยกรมการจัดหางานได้จัดทำคู่มือการสัมภาษณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาน้อยที่สุด

สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลว่าลูกจ้างคนต่างด้าวพูดภาษาไทยไม่คล่องนั้น ขอเรียนว่าทุกจังหวัดมีล่ามภาษากัมพูชา และเมียนมา ซึ่งสามารถสื่อสารกับลูกจ้างคนต่างด้าวได้ คาดว่าจะสามารถสัมภาษณ์ได้ประมาณ 300-500 คิวต่อวัน เมื่อเจ้าหน้าที่ออกเอกสารรับรองให้ไปตรวจสัญชาติแล้ว ขอให้พาคนต่างด้าวไปตรวจสัญชาติทันที

นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า ทางการเมียนมา มีศูนย์ตรวจสัญชาติในไทยที่สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก และระนอง และกำลังจะเปิดเพิ่มอีก 3 แห่งที่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา สามารถจองคิวตรวจสัญชาติได้ก่อน โดยจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสัญชาติ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 310 บาท เมื่อได้กำหนดวัน เวลา สามารถดำเนินการตรวจสัญชาติได้ที่ ศูนย์ตรวจสัญชาติ ในรูปแบบ One Stop Service (OSS)

เช่นเดียวกับทางการกัมพูชา ซึ่งจะเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติใน 3 จังหวัด คือ ระยอง สงขลา และกรุงเทพฯ อยู่ในรูปแบบ OSS เช่นกัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ส.ค. เป็นต้นไป ในส่วนของ สปป.ลาวนั้น ขณะนี้ยังไม่มีศูนย์ตรวจสัญชาติในไทย แต่แรงงานจะต้องไปที่สถานทูต กงสุลลาวประจำประเทศไทย เพื่อขอเอกสารเดินทางกลับประเทศเพื่อไปตรวจสัญชาติ แล้วกลับเข้ามาทำงานตามระบบ MOU จึงขอให้นายจ้างรีบดำเนินการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวโดยด่วน หากพ้นกำหนดวันที่ 7 สิงหาคมนี้ จะปิดศูนย์ฯทันที และจะไม่มีการขยายเวลาการเปิดศูนย์ฯอีกแน่นอน.

ก.แรงงาน ระดมข้าราชการ สัมภาษณ์นายจ้าง-ลูกจ้าง หลังปิดศูนย์รับแจ้งใช้ต่างด้าว 7 ส.ค. พร้อมออกหนังสือรับรองเพื่อไปตรวจสัญชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 5 ส.ค. 2560 11:06 5 ส.ค. 2560 11:57 ไทยรัฐ