วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตโพล ชี้หลายปัญหา รบ. แก้ไม่ตรงจุด จี้แก้ปากท้อง-ปราบโกง

สวนดุสิตโพล เผยสำรวจ “ปัญหาของรัฐบาล ประยุทธ์” ชี้ ปัญหาหนักอกอันดับ 1 เรื่องปากท้อง 81.89% ปัญหาคอร์รัปชัน 78.57% ส่วนมากยังคิดว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุด แต่ผลสำรวจยังค่อนข้างพอใจ เหตุมีแผนทำงานเป็นระยะชัดเจน

วันที่ 5 ส.ค.60 จากการบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ครม.) ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมือง สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ยังไม่ปกติ จะเห็นได้ว่ามีปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่รัฐบาลเองก็มุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาให้ได้ และยึดการทำงานตามโรดแม็ปที่กำหนดไว้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล

ทั้งนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,204 คน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.– 4 ส.ค.60 ได้สรุปผลดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาล
อันดับ 1 มีหลายปัญหา ยังแก้ไม่ตรงจุด 65.70%
อันดับ 2 ขอให้รัฐบาลตั้งใจแก้ปัญหาเพื่อบ้านเมืองต่อไป 59.97%
อันดับ 3 ในระยะแรกทำงานได้รวดเร็ว น่าพอใจในระดับหนึ่ง 57.14%
อันดับ 4 กังวลว่าจะทำงานไม่สำเร็จตามโรดแม็ป 49.19%
อันดับ 5 มีอำนาจเด็ดขาด ใช้มาตรา 44 เพื่อความรวดเร็ว 43.53%

2. ปัญหาหนักอก ของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไข
อันดับ 1 ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง 81.89% เพราะ กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ข้าวของแพง ลำบาก ประเทศไม่ก้าวหน้า เศรษฐกิจซบเซา ฯลฯ
อันดับ 2 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 78.57% เพราะ เป็นปัญหาที่ไม่เคยแก้ไขได้ ฝังรากลึกในสังคมไทย กระทบต่อการพัฒนาประเทศ ไม่เจริญก้าวหน้า ฯลฯ
อันดับ 3 ปัญหาความขัดแย้ง ขาดความสามัคคี ปรองดอง 68.27% เพราะ กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง กระทบกระทั่งกัน มีเหตุรุนแรง บ้านเมืองไม่สงบ ฯลฯ
อันดับ 4 ปัญหายาเสพติด 65.35% เพราะ เป็นภัยร้าย อยากให้หมดไปจากสังคมไทย ทำให้เกิดการทุจริต การโจรกรรม อาชญากรรม ฯลฯ
อันดับ 5 ปัญหาน้ำท่วม 63.21% เพราะ เกิดขึ้นทุกปี ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สูญเสีย กระทบต่อพื้นที่การเกษตร ฯลฯ

3. ประชาชนพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลมากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 ค่อนข้างพอใจ 43.61% เพราะ รัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ มีแผนการทำงานเป็นระยะชัดเจน ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่ค่อยพอใจ 31.36% เพราะ ยังทำงานล่าช้า บ้านเมืองมีปัญหามานาน แก้ไขได้ยาก สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ดีขึ้น ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่พอใจ 15.81% เพราะ การแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ
อันดับ 4 พอใจมาก 9.22% เพราะ เป็นรัฐบาลทหาร ทำงานได้เร็ว มีผลงานให้เห็นหลายโครงการ แก้ปัญหาการทุจริตได้ดี ฯลฯ

สวนดุสิตโพล เผยสำรวจ “ปัญหาของรัฐบาล ประยุทธ์” ชี้ ปัญหาหนักอกอันดับ1 เรื่องปากท้อง 81.89% ปัญหาคอร์รัปชัน 78.57% ส่วนมากยังคิดว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุด แต่ผลสำรวจยังค่อนข้างพอใจ เหตุมีแผนทำงานเป็นระยะชัดเจน 5 ส.ค. 2560 10:21 5 ส.ค. 2560 10:54 ไทยรัฐ