วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับส่งพระราหู

บริเวณลานหน้าพระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม ที่แน่นขนัดไปด้วยผู้คน รวมถึงคนดังดารา ข้าราชการระดับสูง ที่มาร่วมในพิธีสวดนพเคราะห์รับส่ง “พระราหู” โดยมี “เจ้าคุณธงชัย” เป็นเจ้าพิธีนำสวด.

บริเวณลานหน้าพระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม ที่แน่นขนัดไปด้วยผู้คน รวมถึงคนดังดารา ข้าราชการระดับสูง ที่มาร่วมในพิธีสวดนพเคราะห์รับส่ง “พระราหู” โดยมี “เจ้าคุณธงชัย” เป็นเจ้าพิธีนำสวด. 5 ส.ค. 2560 00:54 ไทยรัฐ