วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กไทยคว้าเหรียญคณิตฯเอเชีย

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำคณะนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Southeast Mathematics Olympiad : SMO 2017 ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-6 ส.ค. ที่เมืองหนองชาง มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่าตัวแทนนักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลมาได้ 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง โดยรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.ณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช.ศุภกฤต คชสาร โรงเรียนหอวัง ด.ญ.ปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ด.ญ.รินนารา แสงพิสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ด.ช.นรบดี วัชรปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า สำหรับเหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ช.รัชชานนท์ เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด.ช.รวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ด.ช. ณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด.ช.ณัฐวรา กิจธรรมรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ด.ช.มุฑิราช ลักษณวิศิษฐ์ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน การแข่งขันครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียน 1,041 คน จาก 6 ประเทศ คือ ฮ่องกง จีน (จาก 23 มณฑล) ไทย มาเก๊า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สพฐ.ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยและครูที่ปรึกษาทุกคนที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติครั้งนี้.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำคณะนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย 5 ส.ค. 2560 00:24 5 ส.ค. 2560 00:24 ไทยรัฐ