วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิญชวนสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระราชินี

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 4 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ ชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค.2560 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ 25 องค์กร ที่ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 ขึ้นภายใต้แนวคิด “ด้วยพระเมตตาดั่งสายธาร” ระหว่างวันที่ 9-14 ส.ค. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ถนนกำแพงเพชร 2 จตุจักร กทม.) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ”

“ผมขอเชิญชวนทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการไปร่วมในงานดังกล่าว” นายกฯกล่าว

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ส.ค. 2560 00:01 ไทยรัฐ