วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลูกหนี้รับสิทธิ์จ่ายบัตรเครดิตต่ำ 10% ธปท.ผ่อนเกณฑ์ช่วยอุ้มน้ำท่วม

พาณิชย์ยืดจดทะเบียนให้ธุรกิจ

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์)ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามความเหมาะสม เพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนและสภาพคล่องในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้

โดยในส่วนของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนั้น ให้พิจารณาให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยยังสามารถคงสถานะจัดชั้นสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือไว้เป็นชั้นปกติหรือจัดชั้นดังกล่าวเป็นพิเศษได้ตามเดิมก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อเครดิตทางการเงินของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ในอนาคต

ขณะที่ในส่วนของบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับนั้น ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถให้วงเงินเพิ่มเติมชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสำหรับลูกค้าได้ และยังอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถปรับลดอัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำให้ต่ำกว่า 10% ของยอดคงค้างได้ด้วยตั้งแต่เดือน ส.ค.นี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2560

ด้าน น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เช่น ผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจำปี และผ่อนผันการยื่นจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ต้องยื่นจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้สามารถยื่นล่าช้าได้ รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริการรับจดทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิติบุคคลในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย.

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล 4 ส.ค. 2560 23:54 4 ส.ค. 2560 23:54 ไทยรัฐ