วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใจภักดิ์

เมื่อปลายเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา “นายหัวชวน หลีกภัย” อดีตนายกฯ เพิ่งครบรอบ 79 ปี

หลังเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิต มหาสีมาราม ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว

“น้าชวน” ได้เล่าถึงงานวาดภาพเทวดาในฉากบังเพลิงพระบรมศพฯว่า คืบหน้าไปมาก ได้วาดภาพเทวดานุ่งผ้าไทยลายต่างๆรวม 18 องค์

เทวดาแต่ละองค์ต้องวาดเอกลักษณ์ของลายผ้าพื้นถิ่นภาคต่างๆของไทย อาทิ ลายน้ำไหล ลายเกาะยอ ลายดอกพะยอม ลายพุมเรียง แต่ละลายล้วนละเอียดอ่อนช้อยสะท้อนภูมิปัญญางานประณีตบรรพชนไทย

ที่สำคัญได้ขออนุญาตหัวหน้าฝ่ายช่างวาดผ้า “ลายปาเต๊ะ” เพื่อสะท้อนถึงความภักดีของพี่น้องคนไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย

รอเพียงนายช่างใหญ่ลงลายตัดเส้นองค์เทวดา พร้อมการลงรักปิดทองคำเปลวลงภาพวาด

ทุกฝ่ายทุ่มเทรวมใจภักดิ์เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน!!!

ประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิกุล

4 ส.ค. 2560 23:34 5 ส.ค. 2560 01:47 ไทยรัฐ