วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ ออก 4 มาตรการขยายเวลาทำธุรกรรมนิติบุคคล ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พาณิชย์ ออก 4 มาตรการขยายเวลาทำธุรกรรมของนิติบุคคล จังหวัดประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคกลาง ให้ธุรกิจยังไปต่อได้

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยใน 10 จังหวัด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด คือ สกลนคร ร้อยเอ็ด นครพนม นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และภาคกลาง 1 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา รวมถึงเขตประสบพิบัติภัยน้ำท่วมอื่นๆ โดยมีมาตรการช่วยเหลือธุรกิจใน 4 ด้าน เพื่อให้ธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยสามารถดำเนินการต่อไปได้

สำหรับ 4 มาตรการดังกล่าว ได้แก่ มาตรการผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 กำหนดให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายให้สามารถยื่นล่าช้า และสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีถูกเรียกตรวจบัญชีได้ โดยธุรกิจสามารถแจ้งบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

นอกจากนี้ยังได้ผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจำปี สำหรับธุรกิจที่มีหน้าที่ต้องยื่นงบฯ ในช่วงที่เกิดอุทกภัย โดยสามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้ และผ่อนผันการยื่นจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ต้องยื่นจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้สามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้

สำหรับมาตรการสุดท้าย คือการจัดตั้งศูนย์บริการรับจดทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน 10 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย และจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพิ่มเติม ได้แก่ การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ สามารถจดทะเบียนจัดตั้งฯ ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

รวมถึงการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ทาง www.dbd.go.th การใช้บริการด้านการจดทะเบียนอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง ฯลฯ สามารถใช้บริการได้ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

"มาตรการให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามนโยบายของ รมว.พาณิชย์ ที่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ รวมถึงการเยียวยาภาคธุรกิจด้วย".

พาณิชย์ ออก 4 มาตรการขยายเวลาทำธุรกรรมของนิติบุคคล จังหวัดประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคกลาง ให้ธุรกิจยังไปต่อได้ 4 ส.ค. 2560 18:03 4 ส.ค. 2560 18:30 ไทยรัฐ