วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดกองทุนฟื้นฟูเกษตร ถกแก้หนี้เกษตรกร ไฟเขียวงบ 82 ล้าน ช่วยน้ำท่วม

"บิ๊กฉัตร" นั่งหัวโต๊ะบอร์ดกองทุนฟื้นฟูเกษตร อนุมัติงบปี 60 จำนวน 161,724,000 ล้านบาท แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม...

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ (กฟก.) ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้คณะอนุกรรมการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งมี น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ จัดทำกรอบงบประมาณแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ.2560 งบประมาณ 161,724,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้

1. ให้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูฯ ที่องค์กรเกษตรกรขอรับการสนับสนุน ประจำปี 2560 จำนวน 941 โครงการ งบประมาณ 78,498,635 ล้านบาท 2. ให้ดำเนินการโครงการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านการฟื้นฟูฯ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,206,500 บาท อีกทั้งให้นำงบเพื่อการฟื้นฟูฯ งบประมาณ 82,018,865 ล้านบาท ดำเนินกิจกรรมภายในปีงบประมาณปี 2560 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ประสบภัย กลุ่มละไม่เกิน 30,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อนุมัติงบประมาณในการจัดการหนี้ จำนวน 7,444,483 บาท เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร 6 ราย ใน 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุบลราชธานี ตราด และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้ง 6 รายนี้ ได้รับการคัดกรองจากเกษตรกรที่มีหนี้ NPL จำนวน 21 ราย โดยจำนวน 3 ราย อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด และอีก 3 ราย อยู่ระหว่างงดการขายทอดตลาด ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการกับ 6 รายข้างต้น ส่วนที่ขายทอดตลาดแล้ว หากเกษตรกร/กองทุนฯ สามารถระงับการขายทอดได้ ให้กองทุนฯ ดำเนินการชำระหนี้แทนได้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มุ่งเน้นช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ เกษตรกรที่มีที่ดินเป็นหนี้ กำลังจะถูกยึดที่ดินทำกิน และขายทอดตลาดไปให้คนอื่น ได้มีโอกาสเกิดใหม่ มีกำลังใจในการประกอบอาชีพ จนสามารถกลับมาฟื้นคืนมีรายได้ มีที่ดิน มีความยั่งยืน มีความสุข.

"บิ๊กฉัตร" นั่งหัวโต๊ะบอร์ดกองทุนฟื้นฟูเกษตร อนุมัติงบปี 60 จำนวน 161,724,000 ล้านบาท แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม... 4 ส.ค. 2560 14:27 ไทยรัฐ