วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นิทรรศการศิลปะสัญจรครั้งแรกในไทย ชวนทึ่ง 50 ผลงานชั้นยอด 35 ศิลปินโลก

เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างผืนดิน, ธรรมชาติ, อารยธรรม, สังคม และจิตวิญญาณของมนุษย์ ถูกนำมาตีความใหม่เพื่อถ่ายทอดเป็นนิทรรศการศิลปะสัญจรระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทย “Soil and Stones, Souls and Songs” ในหลากหลายรูปแบบทั้งผลงานภาพถ่าย, วีดิโออาร์ต, ประติมากรรม, ภาพวาด และดนตรี เปิดให้เข้าชมฟรี ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือน ต.ค.2560

ในฐานะผู้อำนวยการหอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน “กฤติยา กาวีวงศ์” บอกเล่าว่า ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้จัดแสดงผลงานระดับโลก ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคาดิสต์ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่เก็บรวบรวมผลงานศิลปินร่วมสมัยทั่วโลกเอาไว้มากมาย โดยผลงานทั้งหมดในนิทรรศการ สร้างสรรค์จากฝีมือของศิลปินหลากหลายเชื้อชาติ กว่า 35 ท่าน มีทั้งศิลปินจีน, ทิเบต, ฮ่องกง, มองโกเลีย, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, อินเดีย, โรมาเนีย, ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงของไทย โดยผลงานทั้งหมดได้รับการคัดสรรจาก “คอสมิน คอสตินาส” และ “อินทิ เกเรโร่” ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ จนได้ 50 ชิ้นผลงานชั้นยอด ที่พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์อันแน่น แฟ้นระหว่างผืนดิน, ธรรมชาติ และบริบทความเป็นมนุษย์ในการสร้างอารยธรรม

สำหรับแนวคิดหลักของนิทรรศการ คำว่า “Soil” ตั้งใจสื่อถึงผืนดินที่เราอาศัยอยู่ รวมถึงทรัพยากรภายในผืนดินที่มนุษย์ต้องใช้ดำรงชีวิตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังสื่อถึงขอบเขตความเป็นประเทศชาติที่แบ่งมนุษย์ออกเป็นกลุ่มๆ ขณะที่คำว่า “Stones” หมายถึงภูมิประเทศและเครื่องมือต่างๆที่มนุษย์ ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อสร้างอารยธรรมและความเจริญ ส่วน “Souls and Songs” เป็นตัวแทนจิตวิญญาณและวัฒนธรรมความเป็นมนุษย์ ที่เชื่อมต่อกับพื้นดินและเครื่องมือต่างๆ รวมถึงสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น.

เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างผืนดิน, ธรรมชาติ, อารยธรรม, สังคม และจิตวิญญาณของมนุษย์ ถูกนำมาตีความใหม่เพื่อถ่ายทอดเป็นนิทรรศการศิลปะสัญจรระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทย “Soil and Stones, Souls and Songs”... 4 ส.ค. 2560 13:24 ไทยรัฐ