วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ช่างเมืองเพชร ส่งมอบปูนปั้นสัตว์หิมพานต์ 50 ชิ้นแรก ให้กรมศิลป์ลงสี

ช่างเมืองเพชร นำประติมากรรมปูนปั้นสัตว์หิมพานต์ประกอบพระเมรุมาศ 50 ชิ้นแรก ส่งมอบสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ลงสีที่สนามหลวง ยัน ส่วนที่เหลือเสร็จทันกำหนดแน่นอน

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 60 ที่หอประติมากรรมต้นแบบ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร กลุ่มช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรี นำโดย นายสมชาย บุญประเสริฐ อายุ 43 ปี พร้อมคณะช่าง นำผลงานประติมากรรมปูนปั้นสัตว์หิมพานต์ จำนวน 50 ชิ้น ส่งมอบให้กับสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อใช้ประกอบพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่สำนักช่างสิบหมู่ได้มอบหมายให้กลุ่มช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรี ดำเนินการปั้นสัตว์หิมพานต์ประเภท โค ม้า สิงห์ และสัตว์ผสมอื่นๆ เช่น กินรี พญานาค หงส์ นกทัณฑิมา รวมจำนวน 120 ชิ้น แต่ละชิ้นมีความสูง 70-90 เซนติเมตร ใช้ปูนตำสูตรเมืองเพชรเป็นวัสดุในการปั้น โดย นายสมชาย ได้ระดมช่างปูนปั้นเมืองเพชรและช่างฝีมือจากต่างจังหวัดกว่า 50 ชีวิต ร่วมกันสร้างสรรค์ชิ้นงานสัตว์หิมพานต์ ขณะนี้ได้ส่งมอบชิ้นงานไป 2 ครั้ง รวมจำนวน 70 ชิ้นงาน เหลืออีก 50 ชิ้นงาน ต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้ฝ่ายงานจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่ดำเนินการลงสีให้สวยงามก่อนจะนำไปประกอบพระเมรุมาศ

สำหรับช่างปูนปั้นที่ร่วมปั้นในครั้งนี้ นายสมชาย หัวหน้าทีมช่าง ได้คัดเลือกช่างปูนปั้นในเมืองเพชร ประมาณ 50 คน ร่วมกันปั้นสัตว์หิมพานต์ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย อ.ทองร่วง เอมโอษฐ์ ศิลปินแห่งชาติ ครูช่างปูนปั้นเมืองเพชร นายสำรวย เอมโอษฐ์ นายบรรจบ บุญประเสริฐ นายสมเจต อินฉิม นายจตุพร บุญประเสริฐ นายชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ นายเนืองนิมมานต์ สหัสสพาศน์ นางรุ่งอรุณ บุญประเสริฐ นางจินดา บุญประเสริฐ นางจันทร์จ้าว มูลจรัส นายสุนทร ใจบุญ นายยุรนันท์ เรราช นายสุทธิชัย ซุ่นหลี นายนรา วารี นายทรงศักดิ์ เกสรา นายจีระพัฒน์ บุญประเสริฐ นายจีระพงษ์ บุญประเสริฐ และนายภิญโญ บุญเกิด เป็นต้น 

ส่วนเทคนิคการสร้างชิ้นงานจะใช้วิธีการขึ้นโครงสร้างด้วยเหล็กเส้นดัดเป็นรูปสัตว์หิมพานต์ตามแต่ละตระกูล จากนั้นขึ้นรูปด้วยปูนซีเมนต์และปั้นทับด้วยปูนโบราณ ซึ่งเป็นปูนตำสูตรเพชรบุรี เนื่องจากชิ้นงานมีขนาดค่อนข้างใหญ่จึงใช้ระยะเวลาทำงาน 5-7 วันต่อชิ้น ซึ่งคาดว่าเดือนสิงหาคม จะเสร็จสมบูรณ์ทันตามเวลาที่กำหนด.

ช่างเมืองเพชร นำประติมากรรมปูนปั้นสัตว์หิมพานต์ประกอบพระเมรุมาศ 50 ชิ้นแรก ส่งมอบสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ลงสีที่สนามหลวง ยัน ส่วนที่เหลือเสร็จทันกำหนดแน่นอน 4 ส.ค. 2560 12:28 4 ส.ค. 2560 13:45 ไทยรัฐ