วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษก กรธ. เคาะคุณสมบัติ ป.ป.ช. ยึดตาม รธน.-แจ้งทรัพย์สินกับ สตง. (คลิป)

โฆษก กรธ. ยัน ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จทันกำหนด ย้ำ กสม. ต้องเซตซีโร่ หลังถูกลดขั้นเหลือแค่เกรดบี พร้อมเคาะคุณสมบัติ ป.ป.ช.ให้ดูตาม รธน. แจ้งทรัพย์สินกับ สตง. มุ่งเน้นงานปราบปรามทุจริต

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60 ที่โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช จ.ระยอง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนอกสถานที่เป็นวันที่ 2 โดยเวลา 10.00 น. นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงว่า ขณะนี้การยกร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งถึง 10 ฉบับของ กรธ.มาถึงครึ่งทางแล้ว ตามกำหนดในรัฐธรรมนูญ 2560 ความคืบหน้าเราได้เสนอไปยัง สนช.แล้ว 5 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน และร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และหลังจากนี้ กรธ.จะทยอยส่งร่าง พ.ร.บ.ที่เหลือ และจะเสร็จทันกรอบระยะเวลา 240 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดอย่างแน่นอน

ส่วนคณะกรรมการในองค์กรอิสระเราดูหลักตามรัฐธรรมนูญ ความมุ่งหมายของ กรธ. คือ แต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร เราต้องศึกษา พ.ร.บ.เดิมและให้เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

สำหรับเรื่องการเซตซีโร่ กสม.ที่ กรธ.ได้เสนอ เพราะเราเห็นว่าไทยถูกลดการจัดอันดับสถานะองค์กร กสม. ลงจากเดิมที่เราอยู่กลุ่มเอเหลือแค่บี เพราะคณะกรรมการใน กสม. ขาดความหลากหลาย ประกอบกับผลงานการทำงานไม่ดี จึงเป็นเหตุผลที่ กรธ.คิดว่าต้องเซตซีโร่ เพราะหากยังเป็น กสม.ชุดปัจจุบัน การที่เราจะยกระดับจากบีกลับไปเป็นเอได้ยาก

นายนรชิต กล่าวว่า ขณะนี้การพิจารณาหลักการของร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ของ กรธ. ได้เสร็จแล้ว ในเบื้องต้นเราได้นำหลักอำนาจและหน้าที่ในรัฐธรรมนูญมายึดในการร่างเป็นหลัก มีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การไต่สวนสอบสวนต่างๆ กรณีข้าราชการและนักการเมืองทุจริต ต้องกำหนดระยะเวลาการไต่สวนให้ชัดเจน การปล่อยให้ขาดอายุความต้องมีการรับผิดชอบ ส่วนการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของ ป.ป.ช. ต้องแจ้งกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ด้วย

ส่วนเรื่องการดำรงตำแหน่งของ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบัน กรธ.ยืนยันว่าต้องดูคุณสมบัติตามข้อห้ามของคณะกรรมการองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญ เพราะอำนาจในบางส่วนเพิ่มขึ้น การปราบปรามการทุจริตที่เข้มข้นขึ้นตามหลักการใหม่ มุ่งเน้นการปราบปรามการทุจริตเป็นหลัก ส่วนเรื่องประพฤติมิชอบของข้าราชการ มีหน่วยงานต้นสังกัดดูแลอยู่แล้ว ทั้งนี้เรื่อง ป.ป.ช.จังหวัดยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ต้องรอศึกษาอย่างละเอียดอีกครั้ง แต่ทาง กรธ.เห็นว่าไม่น่าจะมี ป.ป.ช.จังหวัด.

โฆษก กรธ. ยัน ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จทันกำหนด ย้ำ กสม. ต้องเซตซีโร่ หลังถูกลดขั้นเหลือแค่เกรดบี พร้อมเคาะคุณสมบัติ ป.ป.ช.ให้ดูตาม รธน. แจ้งทรัพย์สินกับ สตง. มุ่งเน้นงานปราบปรามทุจริต 4 ส.ค. 2560 11:16 4 ส.ค. 2560 12:05 ไทยรัฐ