วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยุติธรรมนำปรองดอง

อย่างที่เกริ่นกันไปแล้วว่า คดีการเมือง จะมีคำพิพากษาออกมาอย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วก็จะถูกนำไปเป็นประเด็นทางการเมืองอยู่ดี วิบากกรรมไม่ใช่อยู่ที่โจทก์หรือจำเลย คดีการเมือง แต่จะย้อนไปถึงต้นสำนวน ป.ป.ช. อัยการ จะถูกดึงเข้าสู่มรสุมทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมจะโปร่งใส เป็นธรรมแค่ไหน ผลการตัดสินออกมาย่อมมีฝ่ายที่พอใจและไม่พอใจ เพราะการเมือง ถูกแบ่งเป็นสองข้างไปแล้ว เช่นนี้ย่อมกระทบถึงการสร้างความปรองดองของคนในชาติ

เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม

การปฏิรูปประเทศสร้างความปรองดอง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบยุติธรรมของประเทศให้เข้มแข็งก่อน ให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย และการที่จะทำให้ระบบยุติธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้

ก็คือความเป็นธรรม

คดีสลายการชุมนุมทางการเมืองที่มีคำพิพากษาจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้ยกฟ้องด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ จากองค์คณะ 9 คน ด้วยมติ 8 ต่อ 1 เสียง เป็นอันยุติคดีที่ยืดเยื้อกว่า 9 ปี

ถึงกระนั้นทั้งสองฝ่าย สามารถที่จะอุทธรณ์คดีต่อองค์คณะใหญ่ของศาลฎีกา ภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีคำพิพากษา กระบวนการยุติธรรม ยังเปิดช่องให้กับฝ่ายที่ไม่พอใจกับคำพิพากษาจนถึงที่สุด

ที่ผ่านมา คำวินิจฉัยของ ศาลปกครองสูงสุด ก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญ ก็ดี ถูกนำไปเป็นชนวนโต้แย้งทางการเมืองจนเกิดวิกฤติการเมือง ก็เพราะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ถ้าสังคมไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม สังคมนั้นจะหาความสงบสุขไม่ได้เลย

วิกฤติความขัดแย้ง ไม่ได้แก้ด้วยการปฏิรูปหรือนโยบายการปรองดอง แต่อยู่ที่ว่าสังคมจะยอมรับกระบวนการยุติธรรมมากน้อยแค่ไหน

และถ้า สังคมยังไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรม รัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศ คงไม่ปล่อยให้ วิกฤติความขัดแย้ง ปะทุขึ้นมาอีกระลอก

ไม่เช่นนั้นการยึดอำนาจจะสูญเปล่าทันที

การเริ่มต้นของการแก้ไขวิกฤติประเทศก็คือ การสร้างมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก

เมื่อทุกฝ่ายเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และให้ถือว่าการตัดสินในกระบวนการยุติธรรมเป็นอันสิ้นสุด ความปรองดองก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

ถึงเวลาที่ต้อง เซ็ตซีโร่ คดีการเมืองทั้งหมด ให้กระบวนการยุติธรรมได้พิสูจน์ความขัดแย้งของวิกฤติประเทศที่ผ่านมา ไม่เช่นนั้นวิกฤติการเมืองก็จะไม่สะเด็ดน้ำ การปรองดองก็จะสูญเปล่า ไปด้วย.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

4 ส.ค. 2560 10:54 4 ส.ค. 2560 12:38 ไทยรัฐ