วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซัมซุงร่วมพัฒนาการศึกษา เปิดห้องเรียนแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยี

ซัมซุงเปิดประตูห้องเรียนแห่งอนาคต ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม เพื่อต่อยอดการค้นพบใหม่ๆ ร่วมส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าถาม พร้อมใช้เทคโนโลยีมาประกอบการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย...

เมื่อพื้นดินเป็นโต๊ะเรียน ท้องฟ้าเป็นกระดาน และปัญหาในชุมชนเป็นการบ้านที่ต้องแก้โจทย์ เปิดโลกให้เด็กรุ่นใหม่และคุณครูได้ค้นพบสิ่งใหม่ในโลกกว้างไปพร้อมๆ บทพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการยกระดับการศึกษาไทย ทลายกรอบสี่เหลี่ยมของห้องเรียน สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพื่อให้เด็กได้ลงมือทำจริง เปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กๆ จากผู้รับฟัง (Passive Learner) มาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง (Self Learner) ด้วยการสำรวจปัญหาในชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการค้นพบ 

โดยปีนี้ ซัมซุงได้เปิดประตูห้องเรียนแห่งอนาคต ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม เพื่อต้อนรับครูจำนวน 60 คนจากโรงเรียนในโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้คุณครูจากต่างพื้นที่ ได้ศึกษาวิธีการเรียนการสอน รวมถึงตัวอย่างการวิพากษ์อันนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียน โดยยกตัวอย่างโครงการเรือธงของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทิงวิทยาคมที่ได้ผลิต กูรูกบ รุ่นเยาว์ขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจลุ่มน้ำอิง จ.เชียงราย ในอนาคต เพื่อให้เห็นภาพของกระบวนการเรียนรู้

สำหรับทัศนคติสำคัญที่ครูควรมีคือ การมองคำถามของเด็กๆ ในเชิงสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถามและหาคำตอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเด็นต่างๆ กระจ่างขึ้น เพื่อจะได้ต่อยอดไปสู่การค้นพบใหม่ๆ มากขึ้น และส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าถาม ไม่เน้นถูกหรือผิด และคอยช่วยนักเรียนรวบรวมความคิดด้วยการตั้งคำถามเพื่อทำให้เกิดการชี้แจงหรือวิพากษ์กันด้วยเหตุผล ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดการทำโครงการ

ชนิดาภา แสนสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เผยว่า การเข้าร่วมชุมนุม Samsung Discovery Club ทำให้ได้เรียนไปด้วยและสนุกไปพร้อมกันด้วย ถึงแม้จะมีบางช่วงที่ท้อเพราะต้องรับผิดชอบหลายส่วน แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดี ได้ฝึกความอดทน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ลองใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับพัฒนาความสามารถทางด้านอื่นๆ อีกทั้งยังมีโอกาสได้ส่งต่อความรู้ให้แก่น้อง เช่นเดียวกับที่คุณครูคอยให้คำปรึกษาแก่เราอีกด้วย

ด้าน วรรณา สวัสดิกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เผยว่า โรงเรียนเทิงวิทยาคมถือเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เข้ากับกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งห้องเรียนแห่งอนาคตของซัมซุงได้ขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนอื่นๆ ไปแล้วถึง 47 โรงเรียนทั่วประเทศ พัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของโครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต.

ซัมซุงเปิดประตูห้องเรียนแห่งอนาคต ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม เพื่อต่อยอดการค้นพบใหม่ๆ ร่วมส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าถาม พร้อมใช้เทคโนโลยีมาประกอบการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย... 4 ส.ค. 2560 10:36 ไทยรัฐ