วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ป.ก.ยกเสาเอกบ้านนําร่อง 6 หลัง

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 3 ส.ค. นายรณชัย จิตรวิเศษ รอง ผวจ.กาญจนบุรี รรท.ผวจ.กาญจนบุรี พ.อ.ปิยะพงษ์ กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป็นประธาน พิธียกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคงชนบทในเขตปฏิรูป ที่ดิน ต.สิงห์ 6 หลัง ที่บริเวณแปลงที่ดิน เลขที่ 14 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี เผยว่า สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คณะประสานงานขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนเกษตรกรจัดพิธียกเสาเอกบ้าน ในโครงการบ้านมั่นคงชนบทในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจะนำร่อง 6 หลังแรก สำหรับที่ดินที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นของนางเพียงใจ หาญพาณิชย์ เนื้อที่จำนวน 1,263 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนสาย 323 กาญจนบุรี-ไทรโยค หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้มอบคืนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ ทาง ส.ป.ก.กาญจนบุรี นำไปจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน

ด้านนายรณชัย จิตรวิเศษ รอง ผวจ.กาญจนบุรี เผยว่า โครงการบ้านมั่นคงชนบทในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นโครงการที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ได้หารือร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย ของคนจน ซึ่งจากที่มีมาตรการในการแก้ปัญหาการ ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ยึดคืนมาอันเนื่องมาจาก การถือครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย โดยนำที่ดินเหล่านั้น มาพัฒนาจัดเป็นโซนที่ทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ยากจน ด้อยโอกาส.

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 3 ส.ค. นายรณชัย จิตรวิเศษ รอง ผวจ.กาญจนบุรี รรท.ผวจ.กาญจนบุรี พ.อ.ปิยะพงษ์ กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป็นประธาน พิธียกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคงชนบท 4 ส.ค. 2560 09:25 4 ส.ค. 2560 09:25 ไทยรัฐ