วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ. พอใจนโยบาย 'smart man' เข้ม ผบ.พัน ฟิตร่างกาย-ทดสอบภาษาอังกฤษ (คลิป)

'พล.อ.เฉลิมชัย' ผบ.ทบ. พอใจนโยบาย 'smart man' เข้ม ผบ.พัน ฟิตร่างกาย เตรียมจัดทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บังคับหน่วยระดับกรม เพื่อประโยชน์การใช้งานด้านสื่อสาร ...

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่สนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดีรังสิต พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ประจำปี 2560 โดยมีผู้บังคับหน่วยระดับกองพันจากทั่วประเทศ จำนวน 337 นาย ตามนโยบาย “smart man” ว่า การทดสอบครั้งนี้เป็นการนำประสบการณ์ในการทดสอบครั้งที่แล้วมาเป็นแนวทาง หลังจากที่ผ่านมา ตนได้ประเมินผลผู้บังคับกองพันทุกคน ได้มีความกระตือรือร้นในเรื่องการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้แต่ละกองพันมีการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า การทดสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง จะสร้างความมั่นใจในการกลับไปเป็นผู้นำหน่วยและเป็นผู้นำที่ดีและในช่วง 10.00 น.ของวันนี้ จะมีการทดสอบภาคภาษาอังกฤษ ที่กองบัญชาการทหารบก เพื่อสร้างความพร้อมให้กับหน่วยแต่ละระดับ เพื่อให้เป็นทหารที่มีคุณภาพ ตนได้นำประสบการณ์ที่ได้เป็นผู้บังคับกองพันมาใช้บริหารหน่วยในปัจจุบัน และมองในภาพรวมว่า เราเป็นผู้บังคับกองพันแล้วมีอะไรบ้างที่พอจะทำ ในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับกองพัน ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดกว่า 300 กองพัน ถ้ามีความเข้มแข็งและมีความใกล้ชิดต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้ จะสามารถนำลูกน้องไปปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จเรียบร้อย

"ผมพอใจว่าในครั้งแรกที่มีการทดสอบ มีประมาณ 7-8 ท่านที่ยังไม่มีความพร้อม แต่หลังจากที่มีการทดสอบแล้วได้มีความตื่นตัว บางท่านลดน้ำหนักได้ถึง 10 กิโลกรัมและมาทดสอบจึงผ่านการทดสอบ ตรงนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นเตือน หากผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับทำตัวเป็นตัวอย่าง เชื่อว่ากำลังพลในระดับล่างสามารถเดินตามแนวทางที่เรากำหนดได้ ทั้งนี้เราไม่ได้ทดสอบแต่ระดับผู้พัน และในเดือนสิงหาคมนี้ทหารทุกนายในกองทัพบก ก็ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุกคน รวมถึงผมด้วย" พล.อ.เฉลิมชัย กล่าว

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า เราจะมีการรณรงค์เรื่องการออกกําลังกาย ถือว่าเป็นภารกิจและบทบาทสำคัญ ของหน่วยทหารอยู่แล้ว ที่ต้องมีความแข็งแกร่งเป็นพื้นฐาน ส่วนอื่นๆ ก็จะตามมา ทั้งนี้ในส่วนการทดสอบภาษาอังกฤษนั้น ไม่ได้มีเกณฑ์ ขีดมาตรฐานไทย เพียงแต่เป็นการจัดลำดับความรู้มากรู้น้อย ใครได้คะแนนมาก จะมีรางวัลให้ ใครมีความรู้น้อยต้องไปปรับปรุงตัวเอง ซึ่งต่อไปก็จะขีดเส้นกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนเป็น 60-70 เปอร์เซ็นต์ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษถือเป็นการทดสอบคันแรกถ้ามิได้มีตกก็จะทำให้เสียกำลังใจ ซึ่งก็อยากให้เป็นแนวทางที่ต่อเนื่องไป อยากได้ก็ตามได้มีการพูดคุย กับน้องๆ ว่าการทดสอบร่างกายต้องทำทุกปีและน้องๆ ก็เห็นชอบ อันดับการทดสอบในครั้งนี้ภาษาไม่เกี่ยวข้องกับการปรับย้ายเป็นเพียงการกระตุ้นเตือนเท่านั้น

ส่วนเรื่องของการทดสอบร่างกายมีผลอยู่แล้ว เพราะเคยระบุแล้วว่าผู้บังคับหน่วยต้องมีความแข็งแกร่งและแข็งแรงสามารถนำหน่วยได้ทั้งนี้ผู้เข้ารับการทดสอบจะดำเนินการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด 3 ท่า คือ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตร ส่วนเกณฑ์ที่ผ่านคะแนนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของผู้บรรจุในส่วนกำลังรบ ส่วนสนับสนุน และส่วนช่วยพัฒนาประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 และสำหรับผู้บรรจุหน่วยอื่นๆ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ กองทัพบกจะจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บังคับหน่วยระดับกรม ประจำปี 2550 ณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และกระตุ้นให้มีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยจะมีผู้บังคับการกรมเข้ารับการทดสอบจำนวน 69 หน่วย.

'พล.อ.เฉลิมชัย' ผบ.ทบ. พอใจนโยบาย 'smart man' เข้ม ผบ.พัน ฟิตร่างกาย เตรียมจัดทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บังคับหน่วยระดับกรม เพื่อประโยชน์การใช้งานด้านสื่อสาร ... 4 ส.ค. 2560 09:03 5 ส.ค. 2560 10:40 ไทยรัฐ