วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โบสถ์ทรุด

พระครูสังฆรักษ์ สุขิโต เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ชี้ให้ดูโบสถ์ที่สร้างมาราว 40 ปี ทรุดเอียง
ทั้งหลัง เนื่องจากครั้งน้ำท่วมใหญ่ปี 54 กระแสน้ำได้กัดเซาะดินทรายฐานรากไหลออกไปจนหมด.