วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โบสถ์ทรุด

พระครูสังฆรักษ์ สุขิโต เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ชี้ให้ดูโบสถ์ที่สร้างมาราว 40 ปี ทรุดเอียง
ทั้งหลัง เนื่องจากครั้งน้ำท่วมใหญ่ปี 54 กระแสน้ำได้กัดเซาะดินทรายฐานรากไหลออกไปจนหมด.

4 ส.ค. 2560 08:11 4 ส.ค. 2560 08:11 ไทยรัฐ