บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แก้ต้นเหตุคนตกท่อ ลดระยะห่างฝาท่อ

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สำนักการระบายน้ำ (สนน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯมีฝาท่อระบายน้ำ 600,000 ฝา อยู่ในความรับผิดชอบของ สนน. บริเวณถนนสายหลัก 420,000 ฝา และตรอกซอยที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 180,000 ฝา จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ที่มักมีปัญหาฝาท่อชำรุด คือ กรุงเทพฯชั้นใน อาทิ เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งทางเท้าในบางพื้นที่มีฝาท่อมีระยะห่างกันเพียง 6 เมตร สนน.จึงมีแนวคิด ที่จะลดจำนวนฝาท่อให้มีระยะห่างกันประมาณ 15 เมตร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ กทม.มีพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดที่กวาดถนนแต่ละสาย และทีมงานของ สนน.ช่วยสอดส่องฝาท่อ หากพบว่าจุดใดชำรุดจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข.