วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยิ้มออก

แม้จะเครียดกับการแก้สารพัดปัญหาของเกษตรกร แต่วันนี้ “บิ๊กฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เริ่มยิ้มออก

หลังดันโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปเมื่อต้นเดือน ก.ค.

มีเม็ดเงินกว่า 2.2 หมื่นล้าน ไปมอบให้ชุมชน ชุมชนละ 2.5 ล้านบาท นำไปพัฒนาด้านการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ครอบคลุมการทำเกษตรกรรมทั้งระบบ

เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยโดยตรง เข้าสเปกกับการเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่นายกฯประกาศจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โครงการนี้จึงเป็นเสมือนสะพานที่จะนำพาเกษตรกรไปสู่เป้าหมายนั้นด้วย

ที่ทำ “บิ๊กฉัตร” ยิ้มกว้าง เพราะคิกออฟโครงการไม่นาน เกษตรกรทั่วประเทศขานรับและตื่นตัวเป็นอย่างมาก

ปั่นผลงานเข้าตาเกษตรกร อาจได้ตั๋วอยู่ยาว!!!

  

พรศิริ คำวัง

3 ส.ค. 2560 23:25 3 ส.ค. 2560 23:25 ไทยรัฐ