วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หลังบ้าน รองนายกฯ-เจ้าสัวซีพี ได้รับยกย่อง “สตรีไทยดีเด่น”

ไมตรี อินทุสุต ปลัด พม.และ ดร.วันดี กุญชยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมยินดีกับ ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร สตรีไทยดีเด่น 2560.

ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” นับตั้งแต่ปี 2546 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธี นับตั้งแต่นั้นมา และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทยที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมในหลายๆด้าน สำหรับงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2560” มีสตรีไทยดีเด่นที่ได้รับคัดเลือก 150 คน และเยาวชนไทยเด่นดี 25 คน เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์องค์ประธานในพิธี ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

สำหรับ “สตรีไทยดีเด่น” ในปีนี้มีอาทิ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ภรรยา “เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์” ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติ ประเภทส่งเสริมศาสนกิจและสังคม โดยมีทั้งเจ้าสัวและลูกๆมาร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมหน้า กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติมากในชีวิตที่ได้รับรางวัลนี้ ผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นแม่จะเป็นศูนย์กลางของครอบครัวในการสร้างความรัก ความอบอุ่น ตนก็ได้สนับสนุนในด้านศาสนกิจ รวมทั้งให้การศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาส ทั้งทำเองและให้ลูกๆไปทำต่อ เราเป็นคนไทยก็ต้องทำนุบำรุงศาสนา ได้พาลูกๆ เข้าวัดตั้งแต่เด็กๆ ไปไหนไปด้วยกัน ซึ่งหลักธรรมทางศาสนาถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกคนเป็นคนดี มีศีลธรรม แม่ในยุคตนกับยุคนี้ คนละสมัยกันก็จริง แต่คนที่เป็นแม่ไม่มีเวลาให้ลูกก็ไม่ถูก เขาจะไปปรึกษาใคร ซึ่งการที่มีลูกๆดี เป็นคนดีของสังคม เราคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ภูมิใจ

อีกหนึ่งสตรีไทยดีเด่น “ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์” อดีตอาจารย์จุฬาฯ หลังบ้านรองนายกฯ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสตรีดีเด่นประเภทนักวิชาการ เปิดเผยว่า ถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตอีกครั้งที่ได้รับพระราชทานรางวัลนี้ หลังจากลาออกจากราชการ ก็ได้ทำงานเพื่อสังคมมาตลอดแบบเงียบๆ ทั้งการส่งเสริมอนุรักษ์เรื่องนาฏศิลป์ไทยแก่เยาวชนรุ่นใหม่ สิ่งที่ทำและภูมิใจอย่างหนึ่งคือ การเป็นครูสอนเต้นซุมบ้า โดยสอนทั้งคนใกล้ชิดและคนอื่นๆ ซึ่งอยากให้ทุกคนได้มาออก กำลังกายกัน การที่เราทำร่างกายให้แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค ลดค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอ เราก็จะสามารถดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้ดี นอกจากนี้ผู้หญิงเราต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง การเรียนรู้เป็นสิ่งไม่สิ้นสุด นำความรู้มาตอบแทนสังคม ในส่วนของครอบครัวอยากแนะนำคนรุ่นใหม่ให้มองว่า ครอบครัวเรามีพื้นฐานจากความรัก ความเข้าใจและการให้อภัย ทั้งสามีและภรรยาเป็นเหมือนทีมเดียวกัน ที่สร้างครอบครัวไม่ให้มีความเปราะบาง

ปิดท้ายสตรีไทยดีเด่น ประเภทศิลปินพื้นบ้าน “ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร” ที่ได้อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในกลุ่มคนรุ่นใหม่ กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้รับรางวัลและมีส่วนได้ทำงานเพื่อสังคม ในการเผยแพร่วัฒนธรรม ซึ่งการที่จะให้คนรุ่นใหม่อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน เราก็ต้องทำให้เขาดูเป็นตัวอย่าง การได้รับรางวัลนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนรุ่นใหม่จะได้เห็นและอยากที่จะเป็นเหมือนเราด้วย.

ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” นับตั้งแต่ปี 2546 3 ส.ค. 2560 14:12 ไทยรัฐ