วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟุ้งปี 2563 ไทยผลิต "วัคซีนไข้หวัดใหญ่” ใช้เอง

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในปี 2550 ซึ่งได้รับอนุมัติงบฯ 1,411.7 ล้านบาท ในการก่อสร้างโรงงานในระดับอุตสาหกรรมมาตรฐาน WHO GMP ที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จนถึงขณะนี้การก่อสร้างตัวโรงงานและการติดตั้งระบบสนับสนุนต่างๆเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงเครื่องจักร เครื่องมือสำคัญในการผลิตติดตั้งเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบระบบต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบทั้งระบบห้องผลิตและระบบสนับสนุนการผลิต ระบบเครื่องจักรผลิตและขบวนการผลิตให้ทำงานสอดประสานกันเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดมาตรฐาน

นพ.นพพรกล่าวว่า สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนอยู่ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม โดย อภ.ได้พัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นผลสำเร็จ ส่วนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย อยู่ระหว่างการทดลองในมนุษย์เฟสที่สาม ถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควร โดยทั้งส่วนของการก่อสร้าง การพัฒนาวัคซีน การขึ้นทะเบียนวัคซีนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และการพัฒนาบุคลากรประจำโรงงานวัคซีน คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2562 และคาดว่าปี 2563 จะสามารถผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้.

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในปี 2550 ซึ่งได้รับอนุมัติงบฯ 1,411.7 ล้านบาท ในการก่อสร้างโรงงาน 2 ส.ค. 2560 00:28 2 ส.ค. 2560 00:29 ไทยรัฐ