วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำรวจข้อมูลในพื้นที่เปลี่ยนชื่อสุทธิสารฯ

(ภาพจาก Google Maps)

ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด-กทม.กำหนดลงมือ 20 ส.ค.ก่อนสรุป พ.ย.

กทม.เตรียมสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณาเปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสารฯเป็นอินทามระ คาดสรุปผล 8 พ.ย.นี้

ที่ห้องประชุม สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2560 เวลา 13.30 น. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัด กทม. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตั้งชื่อถนน ตรอก ซอย ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการดำเนิน การตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ให้ กทม.พิจารณาเปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสารวินิจฉัย เป็นถนนอินทามระ ตามทะเบียนประวัติ ภายใน 180 วัน โดยในส่วนนี้ศาลปกครองสูงสุด ได้ระบุด้วยว่า ให้ กทม.สำรวจความคิดเห็น ข้อเท็จจริงทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้สำนักงาน กก.กทม. ออกแบบสำรวจข้อมูลต่างๆ ภายในสัปดาห์นี้ว่าจะสำรวจข้อมูลด้านใดบ้าง และในวันที่ 20 ส.ค.นี้ กทม.จะเริ่มสำรวจ เก็บข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาเปลี่ยนชื่อถนน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล อาทิ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ผู้ประกอบการ ห้างร้านต่างๆ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง คาดว่าจะรวบรวมข้อมูล และสรุปแนวทางการพิจารณาเปลี่ยนชื่อถนน พร้อมรายงานผลต่อศาลปกครองสูงสุด ภายในวันที่ 8 พ.ย.นี้.

กทม.เตรียมสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณาเปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสารฯเป็นอินทามระ คาดสรุปผล 8 พ.ย.นี้ ที่ห้องประชุม สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2560 เวลา 13.30 น. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัด กทม. 2 ส.ค. 2560 00:24 2 ส.ค. 2560 00:58 ไทยรัฐ