วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงห่วงพระ-ปชช.ประสบภัยน้ำท่วม ขอ มส.-พศ. เข้าไปดูแล

"สมเด็จพระสังฆราช" ทรงห่วงพระ-ประชาชน ประสบภัยน้ำท่วม ขอ มส.-พศ. เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและให้สำรวจความเสียหาย...

 
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานการประชุม โดยภายหลังการประชุม มส. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า มส.มีความห่วงใยพระภิกษุสามเณร และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงมีมติให้คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งมีพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการ มส. เป็นประธาน ไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทราบมาว่าทางพระพรหมวชิรญาณได้ลงพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว พร้อมกันนี้ มส.ยังมีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมสำรวจความเสียหาย เพื่อเสนอ มส. พิจารณาอนุมัติงบฯ จากกองทุนวัดช่วยวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

ด้าน พระพรหมเมธี (จำนง ธฺมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการและโฆษกมส. กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีความเป็นห่วงวัดในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และขอให้มส.และพศ.มีการไปดูแลวัดที่ประสบภัย รวมทั้งประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยทรงแนะนำว่า ควรมีการดำเนินการช่วยเหลือเป็น 2 ระยะ คือระยะเร่งด่วน โดยการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า และจากนั้นให้ พศจ.ไปสำรวจพื้นที่ที่ประสบภัย ว่ามีวัดที่ประสบภัยเท่าใด เพื่อนำรายงานมส.ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ขณะที่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ มส. ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า ได้มีคำสั่งให้มจร. ทุกวิทยาเขต ดำเนินการให้ความช่วยเหลือวัด และประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วย.

"สมเด็จพระสังฆราช" ทรงห่วงพระ-ประชาชน ประสบภัยน้ำท่วม ขอ มส.-พศ. เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและให้สำรวจความเสียหาย... 31 ก.ค. 2560 17:52 31 ก.ค. 2560 18:05 ไทยรัฐ